Vapaaehtoistyön neuvottelukunta

Jäsenet ja heidän yhteystietonsa
Kokousmuistiot
Toimintakalenteri (pdf)
 

Vapaaehtoistoiminta on hyvinvointia

Vapaaehtoistoiminta kokoaa yhteen ihmiset, jotka haluavat osallistua, vaikuttaa, olla mukana, antaa ja saada apua. Vapaaehtoistoiminta on toisesta ihmisestä välittämistä, yhdessä tekemistä ja yhteistä vastuullisuutta.

Toiminta on laajaa ja monipuolista ja, mikä parasta kansalaisten kannalta, yhteisöt reagoivat nopeasti yhteiskunnassa esiin tuleviin tarpeisiin.

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta

Helsingin kaupunginhallitus perusti Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan vuonna 1986. Neuvottelukunnan jäsenistö koostuu kaupungin virastojen ja luottamusmiesten sekä eri sektoreilla toimivien vapaaehtoisjärjestöjen edustajista. Kaupunginhallitus nimittää neuvottelukunnan jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää Helsingin kaupungin ja vapaaehtoisyhteisöjen välistä yhteistoimintaa. Lisäksi neuvottelukunnan tehtävänä on tukea vapaaehtoistyötä, joka täydentää kaupungin virallisia organisaatioita, edistää Helsingin kaupungin alueella toimivien vapaaehtoisyhteisöjen toimintamahdollisuuksia, tehdä kaupungin hallitukselle aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vapaaehtoistyötä koskevissa asioissa. Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan tehtävänä on myös tukea kansalaisaktiivisuutta ja kasvattaa näin kansalaisten sosiaalista pääomaa.

Neuvottelukunnan keskeinen tehtävä on myös myönteisten asenteiden ja edellytysten luominen vapaaehtoistyölle. Neuvottelukunta luo yhteyksiä helsinkiläisiin järjestöihin. Se tiedottaa vapaaehtoistyöstä sekä kouluttaa vapaaehtoisia järjestämällä tiedotustilaisuuksia ja seminaareja. Järjestökentän lisäksi vapaaehtoistyön neuvottelukunnan tärkeitä sidosryhmiä ovat kaupungin eri hallintokunnat ja luottamusmiehet.

Kaupungin eri hallintokunnat tukevat toimintaa. Sosiaali- ja terveysvirasto on palkannut vapaaehtoistyön ohjaajia, ja työväenopisto on ottanut vapaaehtoiskoulutuksen ohjelmaansa.

Ehdotus Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminnan toimenpideohjelmaksi (.pdf)

Tietoa yhdistyksille

På svenska: Kommissionen för frivilligt arbete

JAA