Helsingin vanhusneuvosto

Helsingin vanhusneuvoston jäsenet ja heidän yhteystietonsa

Toimintasuunnitelma

Toimintakertomus

Kokousmuistiot ja -tiedotteet

Lausunnot ja kannanotot 


Vanhusneuvoston uusi toimikausi käynnistyi

Vanhusneuvoston syyskauden toiminta on käynnistynyt uudella kokoonpanolla. Varsinaisten jäsenten lisäksi vanhusneuvostolla on kaupungin toimialojen nimeämät pysyvät asiantuntijat. Yhteystiedot, syksyn toimintakalenteri, kokousmuistio ja uutiskirje sekä omaishoidon tukea koskeva kannanotto löytyvät näiltä sivuilta. Vanhusneuvoston verkkosivuja tullaan myös uudistamaan entistä monipuolisemmiksi.

Facebook-sivu avattu

Vanhusneuvosto on laajentanut tiedottamistaan sosiaaliseen mediaan. Vanhusneuvostolla on nyt oma Facebook-sivu. Sivu on julkinen, siis kaikkien katsottavissa. Siinä julkaistaan samat asiat kuin vanhusneuvoston internet-sivuilla. Kukaan ei siis jää paitsi mitään tietoa siksi, että ei ole Facebookissa. Facebook kuitenkin tarjoaa keskustelumahdollisuuden, mitä internet-sivuilla ei ole. Vanhusneuvoston tiedottamisen lisäksi Facebook-sivulla halutaan myös innostaa helsinkiläisiä ikäihmisiä sähköisten välineiden käyttäjiksi.

Vanhusneuvoston Facebook-sivu

Kevään 2017 toimintakalenteri (PDF)

Seniorit digimaailmassa – apua löytyy!

Vanhusneuvosto järjesti 9.2.2017 yleisötilaisuuden aiheesta Seniorit digimaailmassa. Asiantuntijat Tiina Etelämäki Enter ry:stä, Ari Tammi kaupungin asukasyhteistyöyksiköstä ja Juhana Mykrä työväenopistolta kertoivat omat neuvonsa ja vinkkinsä. Paikalla oli myös Jani Suonperä Laispalatsista.


Lisätietoa tilaisuudesta vanhusneuvoston tiedotteesta (pdf)
Enter ry:n kotisivut ja opastuspaikat
Enter ry:n opas laitehankintoihin (pdf)
Ari Tammen esitys Helsingin kaupungin digineuvonnan opastuspisteet (pdf)
Juhani Mykrän esitys Senioreiden tietotekniikka-ja mediaopetus työväenopistossa (pdf)
Digineuvontaa Helsinkikanavalla
 

Vanhusneuvosto otti kantaa Stadin ikäohjelman toteutukseen

Helsingin vanhusneuvosto on saanut tammikuussa raportin Stadin ikäohjelman toteutumisesta vuonna 2016. Raportti ja vanhusneuvoston kannanotto ovat luettavissa alla olevista linkeistä.

Vanhusneuvoston kannanotto
Raportti Stadin ikäohjelman toteutuksesta vanhusneuvostolle joulukuussa 2016


Tiedotustilaisuus HSL:n palveluista ja eläkeläisalennuksista

Helsingin vanhusneuvosto järjesti yhdessä Kampin palvelukeskuksen ja HSL:n kanssa tiedotus- ja keskustelutilaisuuden HSL:n palveluista ja tulevista eläkealennuksista Kampin palvelukeskuksessa 11.1.


Lue lisää  

Omaishoitajien kokemuksia ja joulun sanomaa Empire-salissa

https://www.hel.fi/wps/wcm/connect/a5b4ae4d-9656-4d52-8804-21f4a0539d9d/1/ryhmakuva.jpg?MOD=AJPERES&CVID=

Upea Empire-sali tarjosi arvokkaat puitteet vanhusneuvoston järjestämälle omaishoitajien joululounaalle 14.12.2016. Tilaisuuteen oli kutsuttu yhteistyössä Polli ry:n (Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset) kanssa 20 omaishoitajaa. Vanhusneuvoston puheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaara toivotti vieraat tervetulleiksi ja kiitti heitä heidän tekemästään arvokkaasta ja usein raskaasta työstään. Hän kertoi myös omaishoidon tukeen ensi vuonna tulevista muutoksista. Omaishoitajien puheenvuorot kertoivat työn arjesta, joihin on kuulunut myös monia vaikeuksia. Omaishoitaja Mauno Pihlaja esitti kritiikkiä erityisesti kotihoidon palveluihin. Ongelmia on ollut varsinkin laskutuksen kanssa. Omaishoidon koulutettu kokemusasiantuntija Hannu Koivula kuvasi äkillistä elämänmuutosta ja sen jälkeisiä vaiheita. Selväksi tuli Polli ry:n tärkeys ja vertaistoiminnan voima. Lue Hannu Koivulan puheenvuoro tästä (pdf).

https://www.hel.fi/wps/wcm/connect/a5b4ae4d-9656-4d52-8804-21f4a0539d9d/2/koivula.jpg?MOD=AJPERES&CVID=

Helsingin piispa Irja Askola muistutti omassa puheenvuorossaan: ”Jumala ei sanonut: tee täydellinen joulu. Hän sanoi: Teille on syntynyt vapahtaja.” Irja Askolan tervehdys tässä (pdf).

https://www.hel.fi/wps/wcm/connect/a5b4ae4d-9656-4d52-8804-21f4a0539d9d/3/joulutahti.jpg?MOD=AJPERES&CVID=

Joulukahvien lomassa omaishoitajille jaettiin pienet lahjat ja tilaisuuden päätteeksi kilisivät Mauri Lehtovirta ja Juha Mäntylän vauhdittamana ”Kulkuset, kulkuset”.

https://www.hel.fi/wps/wcm/connect/a5b4ae4d-9656-4d52-8804-21f4a0539d9d/4/muusikot.jpg?MOD=AJPERES&CVID=

Eläkeläisalennus kuumensi tunteita Kinaporissa 27.10.

Kinaporin tilaisuuden yleisöä

Milloin uusi seniorialennus tulee voimaan ja miksi se on voimassa vain kello 9:n ja 14:n välillä? Siinä päällimmäiset kysymykset, kun 180 helsinkiläistä ikäihmistä kokoontui Kinaporin palvelukeskukseen 27.10.2016. Vanhusneuvosto oli kutsunut seminaariin helsinkiläisten eläkeläisjärjestöjen edustajia, ja ovet olivat avoimet muillekin kiinnostuneille. Vastaajiksi oli kutsuttu HSL:n (Helsingin seudun liikenne Oy) toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi ja HSL:n johtokunnan jäsenet eri puolueista.

Tärkeimpinä tietoina kuultiin, että eläkeläisalennus tulee voimaan näillä näkymin vuoden 2018 alusta, kun uusi ns. kaarimalliin perustuva hinnoittelu tulee voimaan ja kaikki matkakortit uusitaan. Eläkeläisalennus on 50 % kertalipun hinnasta, ja sen saavat 70 vuotta täyttäneet HSL-alueella asuvat henkilöt. Se on voimassa kaikkina viikonpäivinä klo 9:n ja 14:n välillä alkavilla matkoilla.

HSL:n johdon näkemyksen mukaan aikarajoituksesta luopuminen toisi lisäkustannuksia uusien kalustotarpeiden ja henkilöstölisäysten muodossa.  Tätä kyseenalaistettiin ja pyydettiin nähtäväksi laskelmia, joihin arviot perustuvat. HSL:n hallituksen jäsenillä on muitakin näkökulmia: erään arvion mukaan laajempi alennus saattaisi tuoda uusia matkustajia ja lipputuloja.

Osallistujat korostivat puheenvuoroissaan sitä, että ikääntyneiden tarpeet joukkoliikenteen käyttöön eivät aina rajoitu kello 9:n ja 14:n välille. Työmatkaruuhkien aikoihin ei lähdetä liikkeelle ehdoin tahdoin, vaan hyvästä syystä, esim. hakemaan lapsenlapsia päiväkodista. Seniorialennuksen rajoittuminen pelkästään arvolipulla ostettavaan kertamaksuun oli suuri pettymyksen aihe monelle osallistujalle. Jos matkustaa vähänkin enemmän, kannattaa ostaa ”aikaa” ja silloin alennusta ei saa.  Rollaattorien käyttäjien liikkumista pitäisi helpottaa päästämällä heidät liikkeelle maksutta samoin kuin lastenvaunujen kanssa liikkuvat. Tätä korosti myös vanhusneuvosto omassa puheenvuorossaan. Vanhusneuvosto ei usko aikarajoituksen poistamisen johtavan uusiin kalustotarpeisiin.

Keskustelu oli hyvin vilkasta, ja puheenvuoroja käytettiin runsaasti. Eläkeläisalennuksen lisäksi otettiin kantaa mm. bussin 560 pitkään pysäkkiväliin ja siihen, että iäkkäille ei enää kovin usein tarjota istumapaikkaa – ei edes liikuntarajoitteisille tarkoitettua paikkaa.

Tilaisuuden ohjelma, Suvi Rihtniemen esitys ja vanhusneuvoston kannanotto lippu-uudistukseen (.pdf)

JAA