Suoraan sisältöön

Terveyspalveluja oman kunnan ulkopuolelta

Terveyspalvelujen käyttö oman kunnan ulkopuolella on mahdollista, jos asutaan tai oleskellaan toisella paikkakunnalla säännöllisesti tai pidempiaikaisesti esimerkiksi työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton tai läheisen asumisen vuoksi.

Hoitosuunnitelman mukaista hoitoa toisesta kunnasta

Helsinkiläisen on mahdollista saada hoitosuunnitelman mukaisia terveyspalveluja oman kunnan ulkopuolelta säännöllisen tai pidempiaikaisen oleskelun aikana. Oman kunnan ulkopuolelta voi saada esimerkiksi terveysaseman lääkärin tai hoitajan vastaanottopalveluja, laboratoriopalveluja, neuvolan, hammashoidon tai koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja.

Kotihoidon palvelut eivät kuulu näihin palveluihin. Kotihoidon palveluja voi saada oman kunnan ulkopuolelta vain maksusitoumuksella (katso kohta Muu hoito toisella paikkakunnalla).

Hoitosuunnitelman saa omalta lääkäriltä terveysasemalta. Hoitosuunnitelma voi olla potilastietojärjestelmästä tulostettu hoitosuunnitelma, loppulausunto eli epikriisi, neuvolakortti, pitkäaikaissairauksien kohdalla jatkuvasti voimassa oleva laboratoriolähete, lääkeresepti tai Marevan-kortti.

Hoitosuunnitelma tulee esittää jo siinä vaiheessa, kun varaa vastaanottoaikaa tai menee laboratoriotutkimukseen toiselle paikkakunnalle. Hoitosuunnitelma kannattaa pyytää omalta lääkäriltä hyvissä ajoin ennen esimerkiksi kesäpaikkakunnalle muuttoa.
 

Hoidosta peritään normaalit asiakasmaksut

Helsinkiläiseltä peritään hoidosta toisella paikkakunnalla normaalit sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut esimerkiksi lääkärin vastaanottokäynnistä tai hammashoidosta.
 

Laskutusosoite

Toinen kunta lähettää helsinkiläisten laskut oman kunnan ulkopuolella annetusta hoidosta osoitteeseen Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto, ulkokuntalaskut, PL 6027, 00099 Helsingin kaupunki. Verkkolaskutusosoite on 003702012566407. Välittäjän tunnus on BAWCFI22 tai NDEAFIHH.


Kiireellistä hoitoa miltä paikkakunnalta tahansa

Kiireellistä hoitoa saa ilman hoitosuunnitelmaa tai lähetettä. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan sellaista äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää tilanteen arviota tai hoitoa, jota ei voida siirtää ilman, että sairaus pahenee tai vamma vaikeutuu.

Muu hoito toisella paikkakunnalla

Mikäli kysymyksessä on muunlainen kuin edellä kuvattu hoito toisella paikkakunnalla, niin helsinkiläisen tulee pyytää Helsingin sosiaali- ja terveysvirastolta ennen hoidon aloitusta maksusitoumus. Maksusitoumuksia annetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Maksusitoumusta anotaan lomakkeella ”Maksusitoumuspyyntö, Helsinkiläisen potilaan hoitoa varten (Te-170)”. Maksusitoumuslomakkeet lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto, PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki.

Lisätietoja asiasta voi kysyä omalta terveysasemalta tai terveysneuvonnasta puh. 09 310 10023 (24 h).