Suoraan sisältöön

Paperittomien sosiaali- ja terveyspalvelut Helsingissä

Paperittomille tarjotaan välttämätön terveydenhoito kuten helsinkiläisille. Alle 18-vuotiaat ja raskaana olevat saavat samat terveydenhuollon palvelut kuin helsinkiläiset.

Jos tarvitset terveydenhuollon palveluja tai sosiaalipalveluja, ole yhteydessä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Maahanmuuttoyksikön sosiaalipalveluista voit pyytää apua, jos sinulla on huoli toimeentulosta, asumisesta tai muusta elämäntilanteesta.

Paperittomien hätämajoitusta järjestää Helsingin seurakuntayhtymä Hermannissa. Diakonissalaitos järjestää hätämajoitusta ensisijaisesti ns. liikkuvalle väestölle Diakonissalaitoksen Alppikadun korttelissa.

Iltaisin, öisin ja pyhinä sinua palvelevat sairaaloiden päivystyspisteet ja sosiaali- ja kriisipäivystys. Ennen kuin menet päivystykseen, soita maksuttomaan Päivystysapu-palveluun puh. 116 117. Päivystysavusta voit kysyä neuvoja äkillisiin terveysongelmiin.

Äitiys- ja lastenneuvolapalveluihin ja suun terveydenhuoltoon (hammashoito) voit hakeutua ottamalla yhteyttä ajanvaraukseen.

Hoitajan ja lääkärin vastaanottokäynnit ja neuvolapalvelut ovat maksuttomia. Hammashoito ja päivystyskäynti ovat maksullisia.

Käytön edellytykset:

Paperittomalla tarkoitetaan

- kielteisen lainvoimaisen päätöksen turvapaikkahakemukseen saanutta henkilöä, joka ei vapaaehtoisesti poistu maasta

- maassa ilman oleskelulupaa oleskelevaa, muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tullutta henkilöä, jonka oleskelulupa on umpeutunut tai maahantulo tai maassa oleskelu ei ole laillista

- Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tullutta henkilöä, jonka oleskeluluvan tai viisumin edellytyksenä on ollut yksityinen sairausvakuutus, mutta vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole kattava (esim. tietyt opiskelijat, joilla on määräaikaiseen maassa oloon oikeuttava oleskelulupa)

- EU-kansalaista, jonka tilapäinen maassa oleskelu on laillista, mutta jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle (esim. tietyt Itä-Euroopan väestöryhmät, joilla ei ole vakuutusturvaa kotimaassaan).

Huom! Henkilö, jolla on voimassaoleva kotikuntamerkintä, saa palveluita osoitteensa mukaisesta alueellisesta toimipisteestä.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »