Paperittomien henkilöiden julkinen terveydenhuolto Helsingissä

Ns. paperittomille henkilöille tarjotaan kiireellinen hoito kuten helsinkiläisille. Alle 18-vuotiaille lapsille sekä raskaana oleville tarjotaan kaikki terveydenhuollon palvelut kuten helsinkiläisille. Tämä koskee myös erikoissairaanhoitoa.

Palvelut tarjotaan siitä toimipisteestä, johon paperiton henkilö hakeutuu tai hänet ohjataan.

Terveysasemilla ja neuvoloissa ei peritä paperittomilta henkilöiltä mitään maksuja. Päivystyksen asiakasmaksu ja kiireellisen hammashoidon asiakasmaksut peritään kuten helsinkiläiseltä.

Käytön edellytykset:

Paperittomalla henkilöllä tarkoitetaan

- maassa ilman oleskelulupaa oleskelevaa, muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tullutta henkilöä, jonka oleskelulupa on umpeutunut tai maahantulo tai maassa oleskelu ei ole laillista

- Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tullutta henkilöä, jonka oleskeluluvan tai viisumin edellytyksenä on ollut yksityinen sairausvakuutus, mutta vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole kattava (esim. tietyt opiskelijat, joilla on määräaikaiseen maassa oloon oikeuttava oleskelulupa)

- EU-kansalaista, jonka tilapäinen maassa oleskelu on laillista, mutta jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle (esim. tietyt Itä-Euroopan väestöryhmät, joilla ei ole vakuutusturvaa kotimaassaan).

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala

Ei palvelupisteitä


Suomeksi » | På svenska » | In English »