Suoraan sisältöön

Lasten puheterapia

Lasten puheterapiassa tutkitaan ja kuntoutetaan 0-16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla on tai epäillään ongelmia kielen ja/tai puheen kehityksessä.

Puheterapeutin tutkimukseen tullaan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä helsinkiläisestä lastenneuvolasta tai kouluterveydenhuollosta.

Lähettämisen syynä voi olla
- äännevirhe (yleensä esikouluiässä)
- puheen epäselvyys
- puheen tai kielenkehityksenviivästymä
- puheen ymmärtämisen ongelma
- epäily poikkeavasta kielenkehityksestä
- kontaktin/vuorovaikutuksen ongelma
- äänen häiriö tai äänenkäytön ongelma
- änkytysoireet
- oppimisvaikeudet, joiden taustalla epäillään kielenkehityksen häiriötä.

Tutkimuskäyntejä voi olla useita. Tutkimuksen jälkeen arvioidaan kuntoutuksen tarve. Kuntoutus voidaan toteuttaa kotiohjein ja seuranta/ohjauskäynnein, tai tiiviimpänä jaksoittaisena puheterapiana. Lapsen huoltajan/huoltajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Tarvittaessa yhteistyökumppaneina ovat huoltajan luvalla myös lapsen lähiympäristön aikuiset, esim. päivähoitohenkilöstö.

Jos käyntien aikana todetaan lisä- tai jatkotutkimustarve, puheterapeutti keskustelee hoitavan lääkärin kanssa lähettämisestä foniatrian, lastenneurologian, lastenpsykiatrian tms. erikoisalalle.

Puheterapiakäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia.

Käytön edellytykset:

Lasten puheterapia on tarkoitettu 0-16-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on ongelmia kielen ja/tai puheen kehityksessä. Puheterapiaan tarvitaan helsinkiläisen terveydenhuollon lähete.

Palvelu on tarkoitettu Helsingin terveydenhoidon palveluja käyttäville.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »