Suoraan sisältöön

Henkilökohtaisen avun palveluseteli

Palveluseteli on yksi henkilökohtaisen avun järjestämistapa. Palvelusetelillä asiakas hankkii avun valitsemaltaan, kunnan hyväksymältä, yksityiseltä palveluntuottajalta. Asiakkaalle ei jää omavastuuosuutta.

Vaikeavammainen henkilö tarvitsee toimintakyvyn rajoituksista johtuen fyysistä apua tai tukea monien asiakokonaisuuksien suorittamisessa, mutta suoriutuu silti osasta henkilökohtaisia toimia itsenäisesti. Hän tietää itse missä, miten ja milloin häntä avustetaan.

Työ saattaa sisältää avustettavan nostoja tai siirtoja sekä WC-toiminnoissa, henkilökohtaisessa hygieniassa tai syömisessä annettavaa apua. Myös päivittäiset kotityöt kuuluvat tarvittaessa henkilökohtaiseen apuun. Avustaminen voi edellyttää myös tiettyjä erityistaitoja, joita tarvitaan esimerkiksi kehitysvammaisia ja autistisia asiakkaita avustettaessa tai puhevammaisten henkilöiden kanssa kommunikoidessa, oikeaa nostamisen ergonomiaa ja/tai taitoja käsitellä apuvälineitä.

Palveluseteliä haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä Vammaispalveluhakemus-lomakkeella. Ruotsinkieliset asiakkaat hakevat henkilökohtaista apua vammaisten sosiaalityön itäisestä toimipisteestä, missä heitä palvellaan ruotsiksi.

Palvelusetelin arvosta päättää Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta.

Käytön edellytykset:

Edellytyksenä on, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisällön ja määrän ja ajankohdan. Palvelusetelin myöntämisen edellytyksenä on lisäksi kyky olla kuluttaja palvelumarkkinoilla.

Henkilökohtaisen avun myöntäminen perustuu palvelusuunnitelmaan. Päätös henkilökohtaisen avun toteuttamistavasta ja tuntimääristä henkilökohtaisen avun toteuttamiseksi tehdään yksilöllisen harkinnan perusteella.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala

Aiheeseen liittyvät palvelut:
Suomeksi | På svenska » | In English »

JAA