Suoraan sisältöön

Sosiaalinen luotto

Luottoa haet sosiaalisen luoton hakemuslomakkeella. Ennen lomakkeen täyttämistä ja lähettämistä, ole yhteydessä sosiaalisen luototuksen neuvontaan, joko puhelimitse tai sähköpostitse. Puhelun yhteydessä kartoitetaan sinun mahdollisuutesi sosiaaliseen luottoon. Kun lähettämäsi hakemus on vastaanotettu, sinuun otetaan yhteyttä ja varataan aika jatkoneuvotteluja varten.

Hakuprosessin yhteydessä varmistetaan tilanteesi, talouden hallinta, kulutuskäyttäytyminen ja maksukyky. Tarvittaessa sinut ohjataan talousseurantaan, jonka pituus sovitaan yhdessä.

Jos sinulle luotto myönnetään, tehdään pääsääntöisesti luottohäiriömerkintä lainan takaisinmaksun turvaamiseksi.

Ylivelkaantuneen on tärkeää priorisoida erääntyvät laskut ja huolehtia ainakin vuokran maksusta. Apua rahaongelmiin voi kysyä Kansaneläkelaitoksesta tai oman kunnan sosiaalitoimesta. Talousneuvontaa ja ratkaisuvaihtoehtoja velka-asioiden hoitamiseksi saa oman kunnan sosiaalisesta luototuksesta sekä valtakunnallisesti toimivista Takuusäätiöstä ja oikeusaputoimistojen talous-ja velkaneuvonnasta.

Käytön edellytykset:

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu Helsingissä vakinaisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi, ole mahdollisuutta saada muuta kohtuuehtoista luottoa.

Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että hakija pystyy maksamaan luoton takaisin. Myönnettävän luoton määrä on enintään 15.000,00 euroa, päätöstä tehtäessä huomioidaan kaikki velat ja vastuut.

Sosiaalista luottoa myönnetään henkilölle, jolla on muuta tuloa kun perustoimeentulotuki, paitsi jos perustoimeentulotuen tarve johtuu ulosotosta. Luoton myöntämisen esteenä voi olla myös, jos henkilöllä on realisoitavaa omaisuutta tai hänelle on käräjäoikeuden vahvistama velkajärjestely. Sosiaalinen luototus on lakiin perustuvaa toimintaa.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »