Suoraan sisältöön

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki

Lapsen ja perheen kanssa ja moniammatillisena yhteistyönä arvioidaan peruspalvelujen ja lastensuojelun palvelujen tarvetta. Perheenjäseniä tavataan yhdessä ja erikseen 1-5 kertaa enintään kolmen kuukauden aikana, jolloin perheelle tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sekä välitöntä tukea ja apua. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös lapsen ja perheen tilannetta tuntevien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kuormitusta voivat aiheuttaa lapsen kasvatukseen liittyvät pulmat, lapsen oireilu, vanhempien uupumus, perheen vuorovaikutuksen ongelmat, vaikea taloudellinen tilanne, päihteiden käyttö perheessä, mielenterveysongelmat ja muut arkeen liittyvät ongelmat.

Palvelutarpeen arvioinnin ja tuen alueelliseen työryhmään voi olla yhteydessä asiakas itse tuen saamiseksi tai lapsen ja perheen tilanteesta huolissaan oleva työntekijä. Työntekijä ottaa yhteyttä ensisijaisesti yhdessä asiakkaan kanssa.

Palvelu on perheelle maksutonta.

Käytön edellytykset:

Palvelu perustuu sosiaalihuoltolakiin ja on tarkoitettu helsinkiläisille lapsille ja perheille, joilla on vaikeasti kuormittava elämäntilanne ja tuen tarvetta. Palvelujen tarvetta arvioidaan sopivan avun ja tukimuotojen löytämiseksi.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »