Potilasmaksut 1.1.2018 lähtien

Käynti terveysaseman lääkärin vastaanotolla on maksuton. Peruuttamatta jätetystä käyntiajasta peritään maksu 40,30 € kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä. Peruutus tulee tehdä edellisenä arkipäivänä klo 12:een mennessä.

Malmin ja Haartmanin päivystyksissä peritään päivystysmaksu arkisin, viikonloppuisin sekä pyhäpäivinä ympäri vuorokauden.

  • Arkisin klo 16–20 Haartmanin ja Malmin sairaaloiden terveyskeskuspäivystyksissä peritään terveyskeskusmaksu 16,40 € (peritään enintään kolmelta käynniltä kalenterivuoden aikana).
  • Arkisin klo 20–08, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä terveyskeskuspäivystyksissä peritään päivystysmaksu 32,70 €.
  • Sairaalapäivystyksissä peritään ympäri vuorokauden päivystysmaksu 32,70 € (peritään vaikka terveyskeskusmaksun vuotuinen kolmen maksun enimmäismäärä on täyttynyt).
  • Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta, rintamaveteraaneilta tai sotainvalideilta.

Lisätietoa päivystysmaksuista

Poliklinikkamaksu on 32,70 €. Sairaalavuorokauden hinta on 38,80 €. Poliklinikkamaksua ei peritä psykiatrian ja päihdehuollon toimintayksikössä hoidettavilta eikä rintamaveteraanilta tai sotainvalidilta.

Sarjahoidon maksu on 9 € hoitokerralta. Maksu peritään kuitenkin enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Lääkärintodistuksesta ja -lausunnosta peritään todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 48,50 €.

Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että potilas on sairaalassa tai muussa toimintayksikössä hoidossa vain päivällä tai yöllä, peritään päivä- ja yöhoidon maksuna 17,90 € vuorokaudessa.

Alle 18-vuotiailta sairaalahoidosta peritään maksu seitsemältä vuorokaudelta kalenterivuodessa, mutta sen jälkeen hoito on maksutonta. Poliklinikalla maksu peritään myös alle 18-vuotiailta, paitsi psykiatrisessa avohoidossa. Sarjahoito on alle 18-vuotiaille maksutonta.

Lisätietoja potilasmaksuista voi kysyä terveydenhuollon toimipisteistä.

JAA