Suoraan sisältöön

Potilasmaksut 7.1.2019 lähtien

Asiakasmaksulaki uudistuu, miten maksut muuttuvat?

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki uudistuu 1. heinäkuuta, mikä aiheuttaa muutoksia erityisesti tulosidonnaisiin asiakasmaksuihin. 
Katso tästä, miten asiakasmaksulain uudistukset vaikuttavat asiakasmaksuihin


Käynti terveysaseman lääkärin vastaanotolla on maksuton. Peruuttamatta jätetystä käyntiajasta peritään maksu 40,30 € kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä. Peruutus tulee tehdä edellisenä arkipäivänä klo 12:een mennessä. Jos asiakas sairastuu viikonloppuna, kun hoitoyksikkö on kiinni, peruutus voidaan tehdä maanantaiaamuna klo 8–9.

Poliklinikkamaksu on 32,70 €. Sairaalavuorokauden hinta on 38,80 €. Poliklinikkamaksua ei peritä psykiatrian ja päihdehuollon toimintayksikössä hoidettavilta eikä rintamaveteraanilta tai sotainvalidilta.

Sarjahoidon maksu on 9 € hoitokerralta. Maksu peritään kuitenkin enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Lääkärintodistuksesta ja -lausunnosta peritään todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 48,50 €.

Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että potilas on sairaalassa tai muussa toimintayksikössä hoidossa vain päivällä tai yöllä, peritään päivä- ja yöhoidon maksuna 17,90 € vuorokaudessa.

Alle 18-vuotiailta sairaalahoidosta peritään maksu seitsemältä vuorokaudelta kalenterivuodessa, mutta sen jälkeen hoito on maksutonta. Poliklinikalla maksu peritään myös alle 18-vuotiailta, paitsi psykiatrisessa avohoidossa. Sarjahoito on alle 18-vuotiaille maksutonta.

Lisätietoja potilasmaksuista on maksutaulukossa, ja niitä voi kysyä terveydenhuollon toimipisteistä.

Maksukatto

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäville potilas- ja asiakasmaksuille on säädetty maksukatto (683 €), jonka täyttymisen jälkeen on oikeus anoa vapaakorttia.

Lisätietoja

Asiakaslaskutuksen yhteystiedot

Asiakasmaksujen laskutus ja maksukattoasiat, asiakasmaksujen perintä.

Asiakaslaskutuksen yhteystiedot