Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

Asiakasmaksulaki uudistuu, miten maksut muuttuvat?

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki uudistuu 1. heinäkuuta, mikä aiheuttaa muutoksia erityisesti tulosidonnaisiin asiakasmaksuihin. 
Katso tästä, miten asiakasmaksulain uudistukset vaikuttavat asiakasmaksuihin


Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut

Potilasmaksut

Potilailta perittävät maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaan. Jatkossa maksuihin tehdään indeksitarkastuksia joka toinen vuosi.

Säädöksissä on määrätty

  • eräät terveyspalvelut maksuttomiksi 
  • mistä palveluista saa periä maksuja
  • perittävien potilasmaksujen enimmäismäärä 

Kunta itse päättää, peritäänkö jostakin palvelusta maksua vai ei, ja jos peritään, peritäänkö säädösten mukainen enimmäismaksu vai vähemmän. Päätökset potilasmaksuista tekee sosiaali- ja terveyslautakunta kaupunginhallituksen tarvittaessa erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päättää taloudellisesti tai periaatteellisesti merkittävän terveydenhuollon potilasmaksun käyttöön ottamisesta tai tällaisen maksun käytöstä luopumisesta.

Potilasmaksut ovat joko kiinteitä tai maksukyvyn mukaan määräytyviä

  • Kiinteitä maksuja ovat samansuuruisina kaikilta potilailta perittävät maksut (esimerkiksi poliklinikkamaksu).

  • Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut vaihtelevat potilaskohtaisesti ja maksu perustuu potilaan tai potilaan ja hänen puolisonsa yhteenlaskettuihin säännöllisiin tuloihin eräiden vähennysten jälkeen. Maksukyvyn mukaan määräytyvät pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja jatkuvasta kotisairaanhoidosta perittävä maksu.

Todelliset sairaanhoidon kustannukset sekä sairaaloissa että terveysasemilla ovat huomattavasti potilasmaksuja suuremmat. Suurin osa sairaanhoidon kustannuksista katetaan verovaroista.

Lisätietoja potilasmaksuista on maksutaulukossa, ja niitä voi kysyä terveydenhuollon toimipisteistä.

Maksukatto

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäville potilas- ja asiakasmaksuille on säädetty maksukatto, jonka täyttymisen jälkeen on oikeus anoa vapaakorttia.

Lisätietoja

Asiakas­laskutuksen yhteystiedot

Asiakasmaksujen laskutus ja maksukattoasiat, asiakasmaksujen perintä.

Asiakaslaskutuksen yhteystiedot