Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

Yhteydenotto

Voit ottaa yhteyttä asiakasmaksut-yksikköön sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa.
Sähköinen yhteydenotto asiakasmaksut-yksikköön

Alla olevalla lomakkeella voit hakea asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuun.
Sähköinen lomake asiakasmaksun alentamiseen tai perimättä jättämiseen

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ei koske terveydenhuollon tasamaksuja. Jos sinulla kuitenkin on kysyttävää tasamaksuihin liittyen, ota yhteyttä taloushallintopalveluihin puh. 09 3102 5300.

Siirry taloushallintopalveluiden sivulle

Siirry terveydenhuollon tasamaksutaulukkoon

Mikäli alennushakemuksesi koskee ikäihmisten lyhytaikaista laitoshoitoa ja päivätoimintaa, ole yhteydessä omatyöntekijään.

Lomakkeet edellyttävät vahvaa tunnistautumista, ja lomakkeet ovat tietoturvallisia!

Yhteystiedot

Asiakasmaksut-yksikkö, Sosiaali- ja terveystoimi, Helsinki

Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki
PL 6032, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 5015
Toimipiste kartalla

Yhteystiedot taloushallintopalveluihin (Talpa)

Huomioithan, että laskun asiakasmaksuista lähettää Talpa ja mikäli asiasi koskee laskuun tai maksusuoritukseen liittyviä asioita (esim. laskun eräpäivän siirto, laskutusosoitteen tai pankkitilin muutos), ole yhteydessä Talpaan.
Siirry Talpan sivuille
+358 9 310 25300 (arkisin kello 9.00–15.00)
talpa.asiakaspalvelu(at)hel.fi


Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut

Potilasmaksut

Potilailta perittävät maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaan. Jatkossa maksuihin tehdään indeksitarkastuksia joka toinen vuosi.

Säädöksissä on määrätty

  • eräät terveyspalvelut maksuttomiksi 
  • mistä palveluista saa periä maksuja
  • perittävien potilasmaksujen enimmäismäärä 

Kunta itse päättää, peritäänkö jostakin palvelusta maksua vai ei, ja jos peritään, peritäänkö säädösten mukainen enimmäismaksu vai vähemmän. Päätökset potilasmaksuista tekee sosiaali- ja terveyslautakunta kaupunginhallituksen tarvittaessa erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päättää taloudellisesti tai periaatteellisesti merkittävän terveydenhuollon potilasmaksun käyttöön ottamisesta tai tällaisen maksun käytöstä luopumisesta.

Potilasmaksut ovat joko kiinteitä tai maksukyvyn mukaan määräytyviä

  • Kiinteitä maksuja ovat samansuuruisina kaikilta potilailta perittävät maksut (esimerkiksi poliklinikkamaksu).

  • Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut vaihtelevat potilaskohtaisesti ja maksu perustuu potilaan tai potilaan ja hänen puolisonsa yhteenlaskettuihin säännöllisiin tuloihin eräiden vähennysten jälkeen. Maksukyvyn mukaan määräytyvät pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja jatkuvasta kotisairaanhoidosta perittävä maksu.

Todelliset sairaanhoidon kustannukset sekä sairaaloissa että terveysasemilla ovat huomattavasti potilasmaksuja suuremmat. Suurin osa sairaanhoidon kustannuksista katetaan verovaroista.

Lisätietoja potilasmaksuista on maksutaulukossa, ja niitä voi kysyä terveydenhuollon toimipisteistä.

Maksukatto

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäville potilas- ja asiakasmaksuille on säädetty maksukatto, jonka täyttymisen jälkeen on oikeus anoa vapaakorttia.

Lisätietoja

Asiakas­laskutuksen yhteystiedot

Asiakasmaksujen laskutus ja maksukattoasiat, asiakasmaksujen perintä.

Asiakaslaskutuksen yhteystiedot