Suoraan sisältöön

Terveydenhuollon yleislomakkeet

Arvio ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta, yli 65-vuotiaat ja alle 65-vuotiaat monisairaat, rtf-lomake

Arvio asumispalvelun tai laitoshoidon tarpeesta, Alle 65-vuotiaat asiakkaat (Te-015), rtf-lomake

Esitiedot neuvolaan (Te-475), rtf-lomake, lomake täytetään ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta

Fagerströmin nikotiiniriippuvuutta mittaava kysymyssarja (Te-638), pdf-lomake

Hakemus invalidikortin myöntämistä varten, rtf-lomake

Henkilötiedot äitiysneuvolaa ja synnytyssairaalaa varten (Te-376),| pdf-lomake

Ilmoitus neuvolan / neuvolan terveydenhoitajan valinnasta (Te-033), rtf-lomake | pdf-lomake

Ilmoitus terveysaseman valinnasta (Te-032), rtf-lomake pdf-lomake

Kaukomatkailijan rokoteselvitys (Tev-4), word-lomake | pdf-lomake

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen vapaakorttihakemus (Te-323), pdf-lomake

Lopettamisvalmiustesti (tupakointi) (Te-639), word-lomake

Maksusitoumuspyyntö, Helsinkiläisen potilaan hoitoa varten (Te-170), rtf-lomake

Maksusitoumus lääkkeiden annosjakelun kustantamiseen (Te-651), rtf-lomake

Ohje maksusitoumuskäytännöstä (Te-142), word-lomake

Päihdekysely (laaja Audit-kysely), pdf-lomake

Pikkulapsiperheen arjen voimavarat -lomake (55 kt), pdf-lomake

Raskaudenehkäisyn aloitus, esitiedot (Ten-063), rtf-lomake

Rintamaveteraanin avokuntoutuslähete (Te-295) excel-lomake

Rintamaveteraanin kuntoutushakemus (Te-267), pdf-lomake

Rintamaveteraanin kuntoutussuunnitelma (Te-390), pdf-lomake

Sikiön liikelaskentapäiväkirja (Te-313), rtf-lomake

Suostumus/Kielto, Potilasasiakirjatietojen luovuttaminen (Te-020), rtf-lomake

Sähköisen asioinnin käytön sopimus/suostumus (Te-126),
pdf-lomakkeet: suomi, ruotsi, englanti

Tuloselvitys asiakasmaksun määräämistä varten (309-036), pdf-lomake

Tuloselvitys kotipalvelu- ja kotisairaanhoitomaksun määrittämistä varten (309-035), pdf-lomake

Tupakoinnin lopettamisen hyötyjä -ohje, word-lomake

Tupakointipäiväkirja (Te-642), word-lomake

Vauvaperheen arjen voimavarat -lomake (117 kt), pdf-lomake

Vieroituspäiväkirja (tupakointi) (Te-643), word-lomake