Suoraan sisältöön

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa)
  • erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon kuluessa
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta
  • erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).

Hoitoon pääsyn toteutuminen perusterveydenhuollossa

Terveysasemat

Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla, joka on käytössä Helsingin terveysasemilla sekä omahoitotarvikejakelussa.

Joulukuussa 2020 takaisinsoittopalvelusta asiakkaalle soitettiin keskimäärin 1 tunnin ja 6 minuutin kuluttua yhteydenotosta (marraskuussa 1 tunti 15 min). Joulukuussa takaisinsoiton vastausprosentti oli 99.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioon perustuen 50–55 %.lla potilaista vastaanottoaika varataan jo samalle päivälle. Näitä ns. akuuttiaikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku. Koronapandemian takia laskennalliset T3-ajat eivät heijastele täysin nykytilannetta.

T3-odotusajat terveysasemilla

T3-odotusajat terveysasemilla

Terveysasema T3 Mediaani
3.11.2020

T3 Mediaani
7.12.2020

T3 Mediaani
4.1.2020

Haaga 28 39 32
Jakomäki 3 3 8
Kalasatama
42 42 42
Kannelmäki 32 24 42
Kivikko 17 42 33
Kontula 42 29 15
Laajasalo 35 42 42
Laakso korona­terveysasema 
korona­terveysasema 
korona­terveysasema 
Lauttasaari 18 25 18
Malmi korona­terveysasema 
korona­terveysasema 
korona­terveysasema 
Malminkartano 29 37 37
Maunula 33 12 21
Munkkiniemi 38 42 28
Myllypuro 42 42 42
Oulunkylä 13 4 14
Paloheinä 23 10 16
Pihlajamäki 10 10 14
Pitäjänmäki 30 42 42
Puistola 18 24 22
Suutarila 16 35 20
Töölö 35 42 30
Viiskulma 42 42 40
Vuosaari 42 42 42
Terveysasemien keskiarvo 28 30 29

Hoitoon pääsyn toteutuminen hammashoidossa

Hoidon tarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti suun terveydenhuollon keskitetyssä ajanvarauksessa. Hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.

Suun terveydenhuollossa on käytössä takaisinsoittopalvelu. Elokuussa 2020 asiakkaalle soitettiin takaisin keskimäärin neljänkymmenen minuutin sisällä yhteydenotosta. Takaisinsoittopyyntöjen vastausprosentti saman päivän aikana oli 87%.

Koronaepidemian aikana hammashoidon palvelut on rajattu kiireelliseen ja välttämättömään hoitoon. Kiireetöntä hoitoa avataan vähitellen kriittisille potilasryhmille, potilaskohtaisesti arvioiden. Teemme moninaisia johtamistoimenpiteitä väestön yhteydensaannin ja kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi.

Hoitoon pääsyn toteutuminen Helsingin kaupungin omassa erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi aloitetaan pääsääntöisesti kolmen vuorokauden sisällä lähetteen saapumisesta yksikköön.

Toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrät ja odotusajat 31.8.20201)

  • Hoitoa odottavien odotusaika2) sisätautien poliklinikoille oli keskimäärin 56 vuorokautta, ja pääsääntöisesti kaikki pääsivät hoitoon kolmessa kuukaudessa.
  • Odotusaika psykiatrian poliklinikoille oli keskimäärin 25 vuorokautta, ja pääsääntöisesti kaikki pääsivät hoitoon alle kolmessa kuukaudessa.

1) THL:n ohjeistuksen mukaan
2) Käytetään mediaania, suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa. Psykiatrian osalta luvuissa ei ole mukana jo hoidon saaneiden odotusaikoja.

Lisätietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää ja julkaisee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn toteutumista koskevia seurantatietoja koko Suomesta (myös Helsingin terveyskeskusta koskevia tietoja).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuottaa suuren osan Helsingin kaupungin tarvitsemasta erikoissairaanhoidosta. HUSin verkkosivuilla on tietoa hoitotakuun piiriin kuuluvien potilaiden odotusajoista:

Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326)