Suoraan sisältöön

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa)
  • erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon kuluessa
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta
  • erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).


Hoitoon pääsyn toteutuminen perusterveydenhuollossa

Terveysasemat

Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla, joka on käytössä Helsingin terveysasemilla sekä omahoitotarvikejakelussa.

Helmikuussa 2020 takaisinsoittopalvelusta asiakkaalle soitettiin keskimäärin 1 h 23 minuutin kuluttua yhteydenotosta (tammikuussa 1 h 36 min). Helmikuussa 2020 takaisinsoiton vastausprosentti oli 98.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioon perustuen 50–55 %.lla potilaista vastaanottoaika varataan jo samalle päivälle. Näitä ns. akuuttiaikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.

T3-odotusajat terveysasemilla
Terveysasema T3 Mediaani
20.1.2020

T3 Mediaani
4.2.2020
T3 Mediaani
3.3.2020
Haaga 29 36 27
Jakomäki 11 8 13
Kalasatama
24 24 42
Kannelmäki 39 42 19
Kivikko 18 15 29
Kontula 42 42 42
Laajasalo 42 42 42
Laakso 42 42 42
Lauttasaari 42 42 42
Malmi 24 29 29
Malminkartano 33 41 31
Maunula 14 17 14
Munkkiniemi 28 35 42
Myllypuro 42 42 42
Oulunkylä 24 29 27
Paloheinä 16 19 23
Pihlajamäki 18 24 17
Pitäjänmäki 27 42 36
Puistola 27 32 29
Suutarila 37 37 27
Töölö 31 42 36
Viiskulma 16 37 28
Vuosaari 42 42 42
Terveysasemien keskiarvo 29 33 31


Hoitoon pääsyn toteutuminen hammashoidossa

Hoidon tarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti suun terveydenhuollon keskitetyssä ajanvarauksessa. Hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.

Suun terveydenhuollossa on käytössä takaisinsoittopalvelu. Helmikuussa 2020 asiakkaalle soitettiin kiireettömien puhelujen osalta takaisin keskimäärin noin seitsemän tunnin sisällä yhteydenotosta. Takaisinsoittopyyntöjen vastausprosentti saman päivän aikana oli helmikuussa 52 %. Teemme moninaisia johtamistoimenpiteitä väestön yhteydensaannin ja kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi.

Helsingissä kaikki asiakkaat, joille tehtiin hoidon tarpeen arvio, pääsivät kiireettömään hoitoon kolmen kuukauden kuluessa.

Hoitoon pääsyn  toteutuminen Helsingin kaupungin omassa erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi aloitetaan pääsääntöisesti kolmen vuorokauden sisällä lähetteen saapumisesta yksikköön.

Toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrät ja odotusajat 31.12.20191)

  • Hoitoa odottavien odotusaika2) sisätautien poliklinikoille oli keskimäärin 50 vuorokautta, ja pääsääntöisesti kaikki pääsivät hoitoon alle kolmessa kuukaudessa.
  • Odotusaika psykiatrian poliklinikoille oli keskimäärin 21 vuorokautta, ja kaikki pääsivät hoitoon pääsääntöisesti alle kolmessa kuukaudessa.

1) THL:n ohjeistuksen mukaan
2) Käytetään mediaania, suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa. Psykiatrian osalta luvuissa ei ole mukana jo hoidon saaneiden odotusaikoja.


Lisätietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää ja julkaisee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn toteutumista koskevia seurantatietoja koko Suomesta (myös Helsingin terveyskeskusta koskevia tietoja).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuottaa suuren osan Helsingin kaupungin tarvitsemasta erikoissairaanhoidosta. HUSin verkkosivuilla on tietoa hoitotakuun piiriin kuuluvien potilaiden odotusajoista:

JAA