Suoraan sisältöön

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa)
  • erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon kuluessa
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta
  • erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).

Hoitoon pääsyn toteutuminen perusterveydenhuollossa

Terveysasemat

Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla, joka on käytössä Helsingin terveysasemilla sekä omahoitotarvikejakelussa.

Syyskuussa 2020 takaisinsoittopalvelusta asiakkaalle soitettiin keskimäärin 1 tunnin ja 18 minuutin kuluttua yhteydenotosta (elokuussa 1 tunti 24 min). Syyskuussa takaisinsoiton vastausprosentti oli 99.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioon perustuen 50–55 %.lla potilaista vastaanottoaika varataan jo samalle päivälle. Näitä ns. akuuttiaikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku. Koronapandemian takia laskennalliset T3-ajat eivät heijastele täysin nykytilannetta.

T3-odotusajat terveysasemilla

Terveysasema T3 Mediaani
4.8.2020
T3 Mediaani
7.9.2020
T3 Mediaani
5.10.2020
Haaga 29 20 23
Jakomäki 42 2 6
Kalasatama
16 24 42
Kannelmäki kesäsulku 42 21
Kivikko 15 15 17
Kontula 28 31 42
Laajasalo 42 30 37
Laakso koronaterveysasema koronaterveysasema
koronaterveysasema
Lauttasaari 23 23 22
Malmi koronaterveysasema koronaterveysasema
koronaterveysasema
Malminkartano 23 21 31
Maunula 11 10 8
Munkkiniemi 20 24 30
Myllypuro 42 42 42
Oulunkylä 16 11 10
Paloheinä 21 14 21
Pihlajamäki 15 13 9
Pitäjänmäki 19 23 26
Puistola 35 29 30
Suutarila 42 21 21
Töölö 35 29 32
Viiskulma 42 42 42
Vuosaari 42 26 42
Terveysasemien keskiarvo 28 23 26

Hoitoon pääsyn toteutuminen hammashoidossa

Hoidon tarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti suun terveydenhuollon keskitetyssä ajanvarauksessa. Hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.

Suun terveydenhuollossa on käytössä takaisinsoittopalvelu. Elokuussa 2020 asiakkaalle soitettiin takaisin keskimäärin neljänkymmenen minuutin sisällä yhteydenotosta. Takaisinsoittopyyntöjen vastausprosentti saman päivän aikana oli 87%.

Koronaepidemian aikana hammashoidon palvelut on rajattu kiireelliseen ja välttämättömään hoitoon. Kiireetöntä hoitoa avataan vähitellen kriittisille potilasryhmille, potilaskohtaisesti arvioiden. Teemme moninaisia johtamistoimenpiteitä väestön yhteydensaannin ja kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi.

Hoitoon pääsyn toteutuminen Helsingin kaupungin omassa erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi aloitetaan pääsääntöisesti kolmen vuorokauden sisällä lähetteen saapumisesta yksikköön.

Toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrät ja odotusajat 31.8.20201)

  • Hoitoa odottavien odotusaika2) sisätautien poliklinikoille oli keskimäärin 56 vuorokautta, ja pääsääntöisesti kaikki pääsivät hoitoon kolmessa kuukaudessa.
  • Odotusaika psykiatrian poliklinikoille oli keskimäärin 25 vuorokautta, ja pääsääntöisesti kaikki pääsivät hoitoon alle kolmessa kuukaudessa.

1) THL:n ohjeistuksen mukaan
2) Käytetään mediaania, suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa. Psykiatrian osalta luvuissa ei ole mukana jo hoidon saaneiden odotusaikoja.

Lisätietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää ja julkaisee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn toteutumista koskevia seurantatietoja koko Suomesta (myös Helsingin terveyskeskusta koskevia tietoja).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuottaa suuren osan Helsingin kaupungin tarvitsemasta erikoissairaanhoidosta. HUSin verkkosivuilla on tietoa hoitotakuun piiriin kuuluvien potilaiden odotusajoista:

Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326)