Suoraan sisältöön

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa)
  • erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon kuluessa
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta
  • erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).


Hoitoon pääsyn toteutuminen perusterveydenhuollossa

Terveysasemat

Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla, joka on käytössä Helsingin terveysasemilla sekä omahoitotarvikejakelussa.

Toukokuussa 2020 takaisinsoittopalvelusta asiakkaalle soitettiin keskimäärin 48 minuutin kuluttua yhteydenotosta (huhtikuussa 48 min). Toukokuussa takaisinsoiton vastausprosentti oli 98.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioon perustuen 50–55 %.lla potilaista vastaanottoaika varataan jo samalle päivälle. Näitä ns. akuuttiaikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku. Koronapandemian takia laskennalliset T3-ajat eivät heijastele täysin nykytilannetta.

T3-odotusajat terveysasemilla
Terveysasema T3 Mediaani
6.4.2020
T3 Mediaani
5.5.2020
T3 Mediaani
2.6.2020
Haaga 42 10 13
Jakomäki 2 3 3
Kalasatama
8 7 7
Kannelmäki 2 7 3
Kivikko 14 6 6
Kontula 42 7 21
Laajasalo 42 9 17
Laakso korona­terveysasema korona­terveysasema
korona­terveysasema
Lauttasaari 8 42 14
Malmi korona­terveysasema
korona­terveysasema
korona­terveysasema
Malminkartano 23 14 28
Maunula 1 5 5
Munkkiniemi 42 6 8
Myllypuro 42 42 28
Oulunkylä 42 7 2
Paloheinä 21 2 12
Pihlajamäki 42 3 3
Pitäjänmäki 16 6 6
Puistola 7 7 23
Suutarila 42 42 12
Töölö 42 9 35
Viiskulma 42 7 23
Vuosaari 42 4 28
Terveysasemien keskiarvo 27 12 14


Hoitoon pääsyn toteutuminen hammashoidossa

Hoidon tarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti suun terveydenhuollon keskitetyssä ajanvarauksessa. Hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.

Suun terveydenhuollossa on käytössä takaisinsoittopalvelu. Toukokuussa 2020 asiakkaalle soitettiin takaisin keskimäärin kymmenen minuutin sisällä yhteydenotosta. Takaisinsoittopyyntöjen vastausprosentti saman päivän aikana oli toukokuussa 96 %.

Koronaepidemian aikana hammashoidon palvelut on rajattu kiireelliseen ja välttämättömään hoitoon. Avaamme kiireetöntä hoitoa asteittain. Teemme moninaisia johtamistoimenpiteitä väestön yhteydensaannin ja kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi.


Hoitoon pääsyn  toteutuminen Helsingin kaupungin omassa erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi aloitetaan pääsääntöisesti kolmen vuorokauden sisällä lähetteen saapumisesta yksikköön.

Toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrät ja odotusajat 30.4.20201)

  • Hoitoa odottavien odotusaika2) sisätautien poliklinikoille oli keskimäärin 51 vuorokautta, ja pääsääntöisesti kaikki pääsivät hoitoon alle kuudessa kuukaudessa.
  • Odotusaika psykiatrian poliklinikoille oli keskimäärin 40 vuorokautta, ja pääsääntöisesti kaikki pääsivät hoitoon alle kolmessa kuukaudessa.

1) THL:n ohjeistuksen mukaan
2) Käytetään mediaania, suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa. Psykiatrian osalta luvuissa ei ole mukana jo hoidon saaneiden odotusaikoja.


Lisätietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää ja julkaisee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn toteutumista koskevia seurantatietoja koko Suomesta (myös Helsingin terveyskeskusta koskevia tietoja).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuottaa suuren osan Helsingin kaupungin tarvitsemasta erikoissairaanhoidosta. HUSin verkkosivuilla on tietoa hoitotakuun piiriin kuuluvien potilaiden odotusajoista: