Suoraan sisältöön

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa)
  • erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon kuluessa
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta
  • erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).


Hoitoon pääsyn toteutuminen perusterveydenhuollossa

Terveysasemat

Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioon perustuen 50–55 %.lla potilaista vastaanottoaika varataan jo samalle päivälle. Näitä ns. akuuttiaikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.

Terveysasema T3 Mediaani 8.4.2019
T3 Mediaani 6.5.2019 T3 Mediaani 4.6.2019 T3 Mediaani 8.7.2019
Haaga 22
23 20 30
Jakomäki 6
5 10 22
Kalasatama
29
29 30 25
Kannelmäki 38
42 42 42
Kivikko 20
22 14 42
Kontula 42
42 42 42
Laajasalo 39
42 42 42
Laakso 32
29 38 42
Lauttasaari 29
10 42 42
Malmi 6
2 21 23
Malminkartano 42
42 42 42
Maunula 15
16 42 42
Munkkiniemi 21
22 24 42
Myllypuro 42
42 42 42
Oulunkylä 18
16 20 30
Paloheinä 18
14 12 15
Pihlajamäki 9
15 21 10
Pitäjänmäki 26
4 15 42
Puistola 32
42 42 42
Suutarila 25
30 42 29
Töölö 29
32 42 30
Viiskulma 23
37 29 28
Vuosaari 15
14 13 11
Terveysasemien keskiarvo 25
25 30 33


Hoitoon pääsyn toteutuminen hammashoidossa

Hoidon tarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti suun terveydenhuollon keskitetyssä ajanvarauksessa. Hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.
Suun terveydenhuollossa on käytössä takaisinsoittopalvelu. Kiireettömien puhelujen osalta asiakkaalle soitettiin takaisin keskimäärin noin neljän tunnin kuluttua yhteydenotosta huhtikuussa 2019. Takaisinsoittojen vastausprosentti saman päivän aikana oli 58 %. Teemme moninaisia johtamistoimenpiteitä väestön yhteydensaannin ja kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi.
Helsingissä asiakkaat, joilla todettiin olevan kiireetön hoidon tarve, pääsivät hoitoon kolmen kuukauden kuluessa.


Hoitoon pääsyn  toteutuminen Helsingin kaupungin omassa erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi aloitetaan pääsääntöisesti kolmen vuorokauden sisällä lähetteen saapumisesta yksikköön.

Toimenpidettä tai hoitoa odottavien odotusajat 30.04.20191)

  • hoitoa odottavien odotusaika2) sisätautien poliklinikoille oli keskimäärin 44 vuorokautta.  Pääsääntöisesti kaikki pääsivät hoitoon alle kuudessa kuukaudessa.
  • hoitoa odottavien odotusaika psykiatrian poliklinikoille oli keskimäärin 41 vuorokautta. Kaikki pääsivät hoitoon alle kuudessa kuukaudessa.

1) THL:n ohjeistuksen mukaan
2) Ilmaistu mediaanina: suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa.  Mukana ei ole jo hoidon saaneiden odotusaikoja.


Lisätietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää ja julkaisee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn toteutumista koskevia seurantatietoja koko Suomesta (myös Helsingin terveyskeskusta koskevia tietoja).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuottaa suuren osan Helsingin kaupungin tarvitsemasta erikoissairaanhoidosta. HUSin verkkosivuilla on tietoa hoitotakuun piiriin kuuluvien potilaiden odotusajoista:

JAA