Suoraan sisältöön

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa)
  • erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon kuluessa
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta
  • erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).


Hoitoon pääsyn toteutuminen perusterveydenhuollossa

Terveysasemat

Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla, joka on käytössä Helsingin terveysasemilla sekä omahoitotarvikejakelussa.

Elokuussa 2019 takaisinsoittopalvelusta asiakkaalle soitettiin keskimäärin 2 h 19 minuutin kuluttua yhteydenotosta (heinäkuussa 1 h 53 min). Elokuussa 2019 takaisinsoiton vastausprosentti oli 99.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioon perustuen 50–55 %.lla potilaista vastaanottoaika varataan jo samalle päivälle. Näitä ns. akuuttiaikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.

Terveysasema T3 Mediaani 8.7.2019
T3 Mediaani 5.8.2019 T3 Mediaani 9.9.2019
Haaga 30 20 25
Jakomäki 22 7 8
Kalasatama
25 24 30
Kannelmäki 42 29 42
Kivikko 42 29 21
Kontula 42 42 18
Laajasalo 42 35 41
Laakso 42 37 42
Lauttasaari 42 38 39
Malmi 23 17 30
Malminkartano 42 32 42
Maunula 42 21 15
Munkkiniemi 42 27 20
Myllypuro 42 42 42
Oulunkylä 30 21 23
Paloheinä 15 17 12
Pihlajamäki 10 22 14
Pitäjänmäki 42 42 40
Puistola 42 16 24
Suutarila 29 21 26
Töölö 30 31 31
Viiskulma 28 42 28
Vuosaari 11 15 15
Terveysasemien keskiarvo 33 27 27


Hoitoon pääsyn toteutuminen hammashoidossa

Hoidon tarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti suun terveydenhuollon keskitetyssä ajanvarauksessa. Hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.
Suun terveydenhuollossa on käytössä takaisinsoittopalvelu. Kiireettömien puhelujen osalta asiakkaalle soitettiin takaisin keskimäärin noin neljän tunnin kuluttua yhteydenotosta huhtikuussa 2019. Takaisinsoittojen vastausprosentti saman päivän aikana oli 58 %. Teemme moninaisia johtamistoimenpiteitä väestön yhteydensaannin ja kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi.
Helsingissä asiakkaat, joilla todettiin olevan kiireetön hoidon tarve, pääsivät hoitoon kolmen kuukauden kuluessa.


Hoitoon pääsyn  toteutuminen Helsingin kaupungin omassa erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi aloitetaan pääsääntöisesti kolmen vuorokauden sisällä lähetteen saapumisesta yksikköön.

Toimenpidettä tai hoitoa odottavien odotusajat 30.04.20191)

  • hoitoa odottavien odotusaika2) sisätautien poliklinikoille oli keskimäärin 44 vuorokautta.  Pääsääntöisesti kaikki pääsivät hoitoon alle kuudessa kuukaudessa.
  • hoitoa odottavien odotusaika psykiatrian poliklinikoille oli keskimäärin 41 vuorokautta. Kaikki pääsivät hoitoon alle kuudessa kuukaudessa.

1) THL:n ohjeistuksen mukaan
2) Ilmaistu mediaanina: suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa.  Mukana ei ole jo hoidon saaneiden odotusaikoja.


Lisätietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää ja julkaisee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn toteutumista koskevia seurantatietoja koko Suomesta (myös Helsingin terveyskeskusta koskevia tietoja).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuottaa suuren osan Helsingin kaupungin tarvitsemasta erikoissairaanhoidosta. HUSin verkkosivuilla on tietoa hoitotakuun piiriin kuuluvien potilaiden odotusajoista:

JAA