Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa)
  • erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon kuluessa
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta
  • erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).


Hoitoon pääsyn toteutuminen perusterveydenhuollossa

Terveysasemat

Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla, joka on käytössä Helsingin terveysasemilla sekä omahoitotarvikejakelussa.

Joulukuussa 2018 takaisinsoittopalvelusta asiakkaalle soitettiin keskimäärin 1 h 29 minuutin kuluttua yhteydenotosta (marraskuussa 1h 39 min). Takaisinsoiton vastausprosentti oli 99.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioon perustuen 50–55 %.lla potilaista vastaanottoaika varataan jo samalle päivälle. Näitä ns. akuuttiaikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.

Terveysasema T3 Mediaani 8.10.2018
T3 Mediaani 5.11.2018
T3 Mediaani 7.1.2019
Haaga 16
15
15
Jakomäki 13
8
9
Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
22
23
21
Kannelmäki 32
24
18
Kivikko 7
8
9
Kontula 3
21
16
Laajasalo 24
38
29
Laakso 22
22
16
Lauttasaari 28
22
17
Malmi 7
3
21
Malminkartano 30
35
32
Maunula 9
10
7
Munkkiniemi 18
21
15
Myllypuro 28
23
36
Oulunkylä 16
14
9
Paloheinä 13
17
8
Pihlajamäki 8
10
10
Pitäjänmäki 30
36
29
Puistola 23
22
23
Suutarila 25
25
12
Töölö 10
11
10
Viiskulma 9
13
10
Vuosaari 16
21
17
Terveysasemien keskiarvo 18
19
17


Hoitoon pääsyn toteutuminen hammashoidossa

Hoidon tarpeen arviointi tehdään suun terveydenhuollon keskitetyssä ajanvarauksessa. Hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää. Yhteydensaantia hammashoitoon on parannettu takaisinsoittopalvelulla.

Elokuussa 2018 asiakkaalle soitettiin takaisin keskimäärin kahden tunnin kuluttua yhteydenotosta. Takaisinsoittojen vastausprosentti saman päivän aikana oli lähes 100 %.

Helsingissä kaikki asiakkaat, joille tehtiin hoidon tarpeen arvio, pääsivät kiireettömään hoitoon kolmen kuukauden kuluessa.  


Hoitoon pääsyn  toteutuminen Helsingin kaupungin omassa erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi aloitetaan pääsääntöisesti kolmen vuorokauden sisällä lähetteen saapumisesta yksikköön.

Toimenpidettä tai hoitoa odottavien odotusajat 31.12.20181)

  • hoitoa odottavien odotusaika2) sisätautien poliklinikoille oli keskimäärin 48 vuorokautta.  Pääsääntöisesti kaikki pääsivät hoitoon alle kuudessa kuukaudessa.
  • hoitoa odottavien odotusaika psykiatrian poliklinikoille oli keskimäärin 18 vuorokautta. Kaikki pääsivät hoitoon alle kuudessa kuukaudessa.

1) THL:n ohjeistuksen mukaan
2) Ilmaistu mediaanina: suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa.  Mukana ei ole jo hoidon saaneiden odotusaikoja.


Lisätietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää ja julkaisee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn toteutumista koskevia seurantatietoja koko Suomesta (myös Helsingin terveyskeskusta koskevia tietoja).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuottaa suuren osan Helsingin kaupungin tarvitsemasta erikoissairaanhoidosta. HUSin verkkosivuilla on tietoa hoitotakuun piiriin kuuluvien potilaiden odotusajoista:

JAA