Suoraan sisältöön

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa)
  • erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon kuluessa
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta
  • erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).


Hoitoon pääsyn toteutuminen perusterveydenhuollossa

Terveysasemat

Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla, joka on käytössä Helsingin terveysasemilla sekä omahoitotarvikejakelussa.

Syyskuussa 2019 takaisinsoittopalvelusta asiakkaalle soitettiin keskimäärin 2 h 36 minuutin kuluttua yhteydenotosta (elokuussa 2 h 19 min). Syyskuussa 2019 takaisinsoiton vastausprosentti oli 99.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioon perustuen 50–55 %.lla potilaista vastaanottoaika varataan jo samalle päivälle. Näitä ns. akuuttiaikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.

Terveysasema T3 Mediaani 5.8.2019 T3 Mediaani 9.9.2019 T3 Mediaani 7.10.2019
Haaga 20 25 32
Jakomäki 7 8 12
Kalasatama
24 30 36
Kannelmäki 29 42 42
Kivikko 29 21 22
Kontula 42 18 28
Laajasalo 35 41 42
Laakso 37 42 42
Lauttasaari 38 39 29
Malmi 17 30 23
Malminkartano 32 42 42
Maunula 21 15 8
Munkkiniemi 27 20 20
Myllypuro 42 42 42
Oulunkylä 21 23 29
Paloheinä 17 12 17
Pihlajamäki 22 14 16
Pitäjänmäki 42 40 32
Puistola 16 24 28
Suutarila 21 26 18
Töölö 31 31 37
Viiskulma 42 28 42
Vuosaari 15 15 42
Terveysasemien keskiarvo 27 27 30


Hoitoon pääsyn toteutuminen hammashoidossa

Hoidon tarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti suun terveydenhuollon keskitetyssä ajanvarauksessa. Hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.

Suun terveydenhuollossa on käytössä takaisinsoittopalvelu. Syyskuussa 2019 asiakkaalle soitettiin kiireettömien puhelujen osalta takaisin keskimäärin kahden tunnin sisällä yhteydenotosta. Takaisinsoittopyyntöjen vastausprosentti saman päivän aikana oli syyskuussa 77 %. Teemme moninaisia johtamistoimenpiteitä väestön yhteydensaannin ja kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi.

Helsingissä kaikki asiakkaat, joille tehtiin hoidon tarpeen arvio, pääsivät kiireettömään hoitoon kolmen kuukauden kuluessa.

Hoitoon pääsyn  toteutuminen Helsingin kaupungin omassa erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi aloitetaan pääsääntöisesti kolmen vuorokauden sisällä lähetteen saapumisesta yksikköön.

Toimenpidettä tai hoitoa odottavien odotusajat 31.8.20191)

  • hoitoa odottavien odotusaika2) sisätautien poliklinikoille oli keskimäärin 70 vuorokautta.  Pääsääntöisesti kaikki pääsivät hoitoon alle kuudessa kuukaudessa.
  • hoitoa odottavien odotusaika psykiatrian poliklinikoille oli keskimäärin 20 vuorokautta. Kaikki pääsivät hoitoon alle kuudessa kuukaudessa.

1) THL:n ohjeistuksen mukaan
2) Ilmaistu mediaanina: suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa.  Mukana ei ole jo hoidon saaneiden odotusaikoja.


Lisätietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää ja julkaisee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn toteutumista koskevia seurantatietoja koko Suomesta (myös Helsingin terveyskeskusta koskevia tietoja).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuottaa suuren osan Helsingin kaupungin tarvitsemasta erikoissairaanhoidosta. HUSin verkkosivuilla on tietoa hoitotakuun piiriin kuuluvien potilaiden odotusajoista:

JAA