Suoraan sisältöön

Hoitoon pääsy ja odotusajat

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa)
  • erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon kuluessa
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta
  • erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen

Hoitoon pääsyn toteutuminen Helsingin kaupungin omassa erikoissairaanhoidossa 30.4.2020

Erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi aloitetaan pääsääntöisesti kolmen vuorokauden sisällä lähetteen saapumisesta yksikköön.

Toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrät ja odotusajat 30.4.20201)

  • Hoitoa odottavien odotusaika2) sisätautien poliklinikoille oli keskimäärin 51 vuorokautta, ja pääsääntöisesti kaikki pääsivät hoitoon alle kuudessa kuukaudessa.
  • Odotusaika psykiatrian poliklinikoille oli keskimäärin 40 vuorokautta, ja pääsääntöisesti kaikki pääsivät hoitoon alle kolmessa kuukaudessa.

1) THL:n ohjeistuksen mukaan.
2) Käytetään mediaania, suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa. Psykiatrian osalta luvuissa ei ole mukana jo hoidon
saaneiden odotusaikoja.

Odotusajat ikääntyneiden sosiaalipalveluihin pääsyyn

Ns. vanhuspalvelulaki velvoittaa kunnat julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista).

Ikääntyneiden palvelujen odotusajat

Lisätietoa

Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (28.12.2012/980)