Suoraan sisältöön

Asiamiehet

Sosiaali- ja potilasasiamiehet

  • neuvoo ja ohjaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • neuvoo asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tekemisessä, potilasvahinkoasioiden käsittelemisessä ja vahingonkorvausasioissa.
Lisätietoja ja yhteystiedot

Vammaisasiamies 

  • edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja perusoikeuksien toteutumista
  • toimii yhdyshenkilönä ja asiantuntijana kaupungin eri hallintokuntien välillä sekä kaupungin eri toimijoiden ja vammaisjärjestöjen välillä
  • kouluttaa ja antaa neuvoja vammaisasioissa
  • tuo eri työryhmiin ja projekteihin vammaisnäkökulmaa.

Lisätietoja ja yhteystiedot

Veteraaniasiamies

Lisätietoja rintamaveteraanien palveluista antaa veteraaniasiamies Leila Kytölä. Hänet tavoittaa parhaiten puhelimitse ma–pe klo 9–14 numerosta 09 3105 0513, sähköposti: veteraaniasiamies@hel.fi.

Katso myös: Rintamaveteraanien palvelut

JAA