Suoraan sisältöön

Palvelut

Hae kaupungin palveluita

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

--B -C --------------Q ------W -X --Z -Å --Ö

Palvelut aakkosittain: Kaikki

Adoptioneuvontaa annetaan helsinkiläisille ja vantaalaisille. Neuvonta on asiakkaalle maksutonta. Neuvontaa annetaan kotimaista, kansainvälistä ja perheen sisäistä adoptiota varten. Lisää palvelusta...
Adoptioon liittyviä asioita voi olla tarve selvittää myöhemmin elämässä. Lisää palvelusta...
Adoptiolasta toivovan tai lapsensa luovuttamista adoptioon harkitsevan, tulee hakeutua adoptioneuvontaan. Lisää palvelusta...
Aikuissosiaalityön tiimissä uuden asiakkaan elämäntilanne kartoitetaan ja sen pohjalta mietitään yhdessä palvelujen ja tuen tarve. Lisää palvelusta...
Nuorten sosiaalityö palvelee 16-29 -vuotiaita helsinkiläisiä nuoria ja aikuisia alueellisissa nuorten sosiaalityön tiimeissä. Lisää palvelusta...
Aikuisten ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön tavoitteena on edistää päihteettömiä elämäntapoja tiedon, itsearvioinnin ja varhaisen puheeksi oton keinoin. Lisää palvelusta...
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyön toiminnan tavoitteena on vähentää päihteiden käyttöä ja edistää mielenterveyttä. Lisää palvelusta...
Alkukartoituksen tarkoitus on auttaa sinua löytämään tarvitsemasi palvelut kotoutumisen tueksi. Lisää palvelusta...
Ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelijoilla on mahdollisuus täyttää sähköinen terveyskysely, jonka perusteella arvioidaan terveystarkastuksen tarve ja kiireellisyys. Lisää palvelusta...
Apuvälinepalvelut on tarkoitettu aikuisille helsinkiläisille, joiden toimintakyky on alentunut. Lisää palvelusta...
AA-ryhmät tarjoavat tukea raitistumiseen. Lisää palvelusta...
Asukastaloissa on asiakkaiden käyttöön varattuja tietokoneita, joissa on verkkoyhteys ja usein myös tulostusmahdollisuus. Lisää palvelusta...
Asukastaloissa ja lähiöasemilla voi keittää kahvia tai teetä. Joissakin on tarjolla myös leivonnaisia tai muuta ruokaa. Lisää palvelusta...
Asukkaat voivat myydä ja ostaa kirpputoreilla tai muutenkin kierrättää tavaroita. Lisää palvelusta...
Asukastaloissa ja lähiöasemilla on monipuoliset mahdollisuudet harrastaan kädentaitoja. Lisää palvelusta...
Monissa asukastaloissa on mahdollisuus ohjattuun liikuntaan vaikka varsinaisia kuntosaleja ei taloissa olekaan. Lisää palvelusta...
Asukastalon naapuruuspiiri on asuinalueella toimiva paikallinen olohuone. Lisää palvelusta...
Asukastaloista saa tiloja ilmaiseksi alueellista toimintaa varten. Tiloja annetaan vakiovuorokäyttöön pääsääntöisesti arki-iltoina tai osana illoista. Lisää palvelusta...
Kaikille avoimet asukastalot toimivat asukkaiden olohuoneina ja kokoontumistiloina. Lisää palvelusta...
Asunnottomille järjestettäviä asumispalveluita ovat tukiasuminen, tuettu asuminen ja palveluasuminen. Lisää palvelusta...

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   >

Neuvontapalvelut

Terveysneuvonta 09 310 10023

Soita terveysneuvonta-puhelimeen, kun tarvitset sairauksien hoito-ohjeita. Numerossa 09 310 10023 terveyden- ja sairaanhoitajat palvelevat helsinkiläisiä ympäri vuorokauden.

Muita neuvontapalveluja

Adoptioneuvonta

Asumisneuvonta

Ehkäisyneuvonta

Kehitysvammaisten seksuaalineuvonta

Kouluterveydenhuollon terveysneuvonta

Lastensuojelun neuvonta

Läheisten tuki ja neuvonta

Palvelukeskusten palveluohjaus ja -neuvonta 

Perheen sisäinen adoptioneuvonta

Perheneuvolan kasvatus ja perheneuvonta

Syntymävanhemman adoptioneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta

Velkajärjestely