Suoraan sisältöön

Sosiaalinen raportointi

Mitä sosiaalinen raportointi on?

”Ongelmat sosiaalityössä ovat jatkuvasti kompleksisempia kokonaisuuksia, joissa yhdistyy erilainen heikko-osaisuus; köyhyys, puutteelliset yhteisöt ja luontaiset tukiverkot, vanhempien heikko-osaisuus omassa lapsuudessaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ongelmat, lapsen koulunkäyntivaikeudet jne. Tarvitaan ylihallinnollisia toimenpiteitä varhaisissa vaiheissa.” (sosiaalityöntekijä, Helsinki)

Keväällä 2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoituksena on varmistaa se, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan ja mahdollisimman helposti. Lain tarkoituksena on myös edistää kuntalaisten hyvinvointia, ja sen keinoina ovat mm. ohjaus ja neuvonta sekä rakenteellinen sosiaalityö. Rakenteellisella sosiaalityöllä pyritään vaikuttamaan elinympäristöön, yhteiskunnan ja palvelujen rakenteisiin ja muuttamaan ja kehittämään niitä. Rakenteellisen sosiaalityön yksi keskeinen väline on sosiaalinen raportointi. Sosiaalisen raportoinnin avulla välitetään sellaista tietoa, joka liittyy sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Tätä tietoa välitetään päätöksentekijöille ja kuntalaisille, virkamiehille ja poliitikoille ja tietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.

Sosiaalinen raportointi sosiaali- ja terveystoimialalla

Sosiaalinen raportointi asiakastiedon tuottajana (Tutkimuksia ja raportteja 2/2016)
Sosiaalisen raportoinnin näkökulma asiakaspalautteisiin

Lisätietoa sosiaalisesta raportoinnista ja rakenteellisesta sosiaalityöstä

Sosiaalipalveluja koskeva tieto parempaan käyttöön
Sosiaalinen raportointi nostaa asiakkaan ääneen kuuluviin

Muita rakenteellisen sosiaalityön ja sosiaalisen raportoinnin hankkeita Suomessa

Sos II -hanke
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen (Socca) toteuttama sosiaalisen raportoinnin hanke

Kirjallisuus

Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2014. Pohjola, Anneli; Laitinen, Merja; Seppänen, Marjaana (toim.) UNIPress, Rovaniemi.

Katso myös

Uusi sosiaalihuoltolaki
Tietoa helsinkiläisnuorten hyvinvoinnista: Nuorten hyvinvointikertomus

JAA