Suoraan sisältöön

Sosiaalinen raportointi

Mitä sosiaalinen raportointi on?

”Ongelmat sosiaalityössä ovat jatkuvasti kompleksisempia kokonaisuuksia, joissa yhdistyy erilainen heikko-osaisuus; köyhyys, puutteelliset yhteisöt ja luontaiset tukiverkot, vanhempien heikko-osaisuus omassa lapsuudessaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ongelmat, lapsen koulunkäyntivaikeudet jne. Tarvitaan ylihallinnollisia toimenpiteitä varhaisissa vaiheissa.” (sosiaalityöntekijä, Helsinki)

Sosiaalinen raportointi on sosiaalihuoltolakiin perustuvaa rakenteellista sosiaalityötä. Rakenteellisella sosiaalityöllä pyritään vaikuttamaan kunnan asukkaiden elinympäristöön sekä yhteiskunnan ja palvelujen rakenteisiin. Rakenteellisen sosiaalityön yksi keskeinen väline on sosiaalinen raportointi. Sosiaalisen raportoinnin avulla tuotetaan sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin liittyvää tietoa ja välitetään sitä johtamisen, päätöksenteon sekä palvelujen suunnittelun ja kehittämisen tueksi. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla sosiaalista raportointia on kehitetty rakenteellisen sosiaalityön välineenä sekä kehittämishankkeissa (2002–2003 ja 2015–2016) että osana sosiaalipalveluissa tehtävää työtä. Voit lukea sosiaali- ja terveystoimialalla tuotettua sosiaalista raportointia Valmistuneet raportit -sivulta.

Lisätietoa sosiaalisesta raportoinnista ja rakenteellisesta sosiaalityöstä

Hussi, Taina (2005) Sosiaalinen raportointi tiedon rakentajana – menetelmäkuvaus ja käytännön kokemukset (pdf). SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 4/2005. Helsinki: SOCCA ja Heikki Waris -instituutti.

Lyly, Auri (2016) Sosiaalinen raportointi asiakastiedon tuottajana. Esimerkkinä aikuissosiaalityö ja lastensuojelu (pdf). Sosiaali- ja terveysviraston tutkimuksia ja raportteja 2/2016. Helsinki: Helsingin kaupunki.

Pohjola, Anneli; Laitinen, Merja; Seppänen, Marjaana (toim. 2014) Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja. UNIPress, Rovaniemi.

Sosiaalipalveluja koskeva tieto parempaan käyttöön

Sosiaalinen raportointi nostaa asiakkaan ääneen kuuluviin

Muita rakenteellisen sosiaalityön ja sosiaalisen raportoinnin hankkeita