Suoraan sisältöön

Osallistu ja vaikuta

Mielipiteesi on meille tärkeä

Saamme tietoa asiakkaidemme kokemuksista monenlaisten kanavien kautta:

Asiakaskokemuksen muodostuminen

Asiakaskokemusten perusteella suurin osa sosiaali- ja terveysviraston asiakkaista on tyytyväisiä. Tyytymättömyys kohdistuu useimmiten

  • tiedon saannin ongelmiin tai siihen, että palvelua on vaikeaa löytää
  • palvelun saatavuuteen (palvelua joutuu odottamaan tai jonottamaan)
  • asiakaspalvelun ja vuorovaikutuksen laatuun, erityisesti kohteluun.

Palautekatsaukset ja sosiaalinen media

Palautekatsaukset sisältävät verkkosivujemme ja asiamiesten kautta tulleet palautteet.

Voit antaa meille palautetta internetsivujen kautta. Kaikki palautteet käsitellään, ja ne tallentuvat palauteraporttiin.

Anna palautetta
 

Palautekatsaukset

Aiemmat palautekatsaukset

Sosiaalisen median välineitä on käytössä kymmenissä palvelupisteissämme:
Sosiaali- ja terveysvirasto sosiaalisessa mediassa

Palautelaatikot ja -laitteet

Palvelupisteissä on palautelaatikoita, joihin voit jättää viestejä. Kaikki viestit luetaan ja hyödynnetään.

Monissa palvelupisteissä on pikapalautelaitteita (Happy or Not). Voit antaa hymynaamapalautetta siitä, miten sinua palveltiin. Käymme raportteja läpi viikoittain. Keskimäärin neljä viidestä palautteen antajasta on ollut tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen saamaansa palveluun.

Asiamiesten raportit

Asiamiehet antavat neuvontaa ja ohjausta mm. potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa ja sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksista:
Sosiaali- ja terveysviraston asiamiehet

Sosiaaliasiamiehet antavat vuosittain raportin toiminnastaan.

Kuntalaisaloitteen voit tehdä kirjaamoon tai Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelun kautta:

Asiakasraadit ja kokemusasiantuntijat

Kehitämme palveluja yhdessä asiakkaiden kanssa mm. asiakasraatitoiminnalla. Raateja on esimerkiksi Haagan ja Myllypuron sosiaaliasemilla ja päihde- ja psykiatriakeskuksissa. Lisäksi kaikissa vammaispalvelun asumisyksiköissä on raadit. 

Asiakasraatitoiminnasta on juttu Helsingin henki -henkilöstölehden numerossa 4/2015:
Palvelut asiakkaan näköisiksi

Lähes kaikissa palvelukeskuksissa on vaaleilla valittava asiakasneuvosto. Asiakasneuvostojen tietoja ja muistioita voi katsoa täältä: Palvelukeskusten asiakasneuvostot

Kokemusasiantuntijalla on omakohtaista kokemusta esimerkiksi sairaudesta tai siitä toipumisesta, kroonisesta kivusta tai mielenterveys- tai päihdeongelmista. Hänellä voi myös olla henkilökohtaista kokemusta palvelujen käyttäjänä, omaisena tai läheisenä. Kokemusasiantuntija voi toimia asiantuntijana erilaisissa tehtävissä kuten koulutuksissa, ryhmätoiminnoissa, kehittämisessä tai asiakastyössä.

Asiakaskyselyt

Asiakaskyselyt kaikista palveluista tehtiin viimeksi vuoden 2015 vaihteessa. Tuolloin perhe- ja sosiaalipalvelut -osasto sai kokonaisarvosanan 8,26, terveys- ja päihdepalvelut 8,52 ja sairaala-, kuntoutus ja hoivaosaston palvelut 8,60. Vastaajat olivat tyytyväisiä asialliseen kohteluun ja asiantuntevaan palveluun. Eniten parannettavaa oli osallistumismahdollisuuksissa oman palvelun suunnitteluun ja arviointiin.

Jos haluat lisätietoja asiakaskyselyistä, voit laittaa kysymyksen palautejärjestelmän kautta.

Avoinna olevia asiakaskyselyjä

Sosiaalinen raportointi

Sosiaalisessa raportoinnissa tutkitaan mm. sitä, mistä syistä asiakkaat hakeutuvat palveluihin, ja mitkä seikat estävät tehokkaan auttamisen ja avun saamisen.


Osallisuussuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimialan osallisuussuunnitelma 2018 - 2021 (pdf)

JAA