Suoraan sisältöön

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja
34 / 11.08.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 34

Tutkimuslupa tutkimukseen ”Senioripalvelut digitalisaation keskellä” (pdf) (html)

Liite 1

Tutkimuslupahakemus 23.6.2020

Liite 2

Tutkimuslupahakemus 23.6.2020, liite, tutkimussuunnitelma

Liite 3

Tutkimuslupahakemus, täydennys 27.7.2020, liite, Tutkimuksen tietosuojaselosta ja tutkittavan informointi

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.