Suoraan sisältöön

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja
10 / 10.02.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 10

Tutkimuslupa tutkimukseen Kotihoidon hoitohenkilöstön kokemukset etäkäynneistä (pdf) (html)

Liite 1

Tutkimuslupahakemus 20.1.2020

Liite 2

Tutkimuslupahakemus 20.1.2020, liitteet

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.