Suoraan sisältöön

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja
09 / 04.02.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 9

Hankinta, Helsingin Seniorisäätiön toteuttamisohjelmien hyväksyminen 2020, Sosiaali- ja terveystoimiala (pdf) (html)

Liite 1

Seniorisäätiö Toteuttamisohjelma 2020 Laitoshoito

Liite 2

Seniorisäätiö Toteuttamisohjelma 2020 Palveluasuminen

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.