Suoraan sisältöön

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja
02 / 14.06.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 2

Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2017-006444 (pdf) (html)

Liite 1

Tutkimuslupahakemus 29.5.2017

Liite 2

Saate 28.5.2017

Liite 3

Hakemuksen liitteet

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.