Suoraan sisältöön

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja
22 / 16.04.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 22

Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-002565 (pdf) (html)

Liite 1

Tutkimuslupahakemus 25.2.2018

Liite 2

Tutkimuslupahakemuksen allekirjoitettu sivu

Liite 3

Tutkimuslupahakemuksen saate 25.2.2018

Liite 4

Tutkimuslupahakemuksen liite 24.2.2018

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.