Suoraan sisältöön

Tutkimusluvat

Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa toteutettaviin tutkimuksiin, selvityksiin, opinnäytetöihin ym. aineistojen keräämisiin tarvitaan tutkimuslupa. Lupaa haetaan oheisella lomakkeella:

Tutustu tutkimuslupahakemuksen ohjeisiin huolellisesti. Varmista, että hakemuksessa on kaikki tarvittavat allekirjoitukset ja liitteet. Ennen tutkimusluvan hakemista tutkijan tulee lisäksi olla yhteydessä siihen toimipisteeseen, jossa tutkimus toteutetaan sekä selvittää tutkimukselle yhteyshenkilö sosiaali- ja terveystoimessa.

Tutkijan tulee perehtyä EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain (1050/2018) asettamiin vaatimuksiin sekä tutkimuksen eettisiin periaatteisiin. Jos tutkimus edellyttää eettistä ennakkoarviointia, on se haettava ennen tutkimusluvan jättämistä. Lisätietoa löydät sivun alalaidassa olevista linkeistä.

Tutkimuslupahakemuksen käsittelyyn tulee varata aikaa 2 viikkoa – 1,5 kuukautta. Puutteellisesti täytetyt hakemukset viivästyttävät käsittelyä. Vuonna 2018 yli 40 % hakemuksista vaati täydennystä. Opinnäytetöiden osalta lähetämme täydennyspyynnön aina myös ohjaavalle opettajalle.

Tutkimuslupahakemus liitteineen (myös pyydetyt täydennykset) toimitetaan yhtenä paperiversiona Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteella:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,  Sosiaali- ja terveystoimiala
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki

Käyntiosoite:
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki.

Lisätietoja
tutkimusluvat.sote@hel.fi
Puh. 09 3102 1352


JAA