Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
15 / 14.09.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Pitkäaikaisen laitoshoidon ja pitkäaikaisen psykiatrisen perhehoidon enimmäismaksut 1.10.2021 alkaen (pdf) (html)


Asia/4

Jatkuvista ja säännöllisistä kotona annettavista palveluista perittävät enimmäismaksut 1.10.2021 alkaen (pdf) (html)


Asia/5

Kehitysvammaisten erityishuoltona annettavan perhehoidon ylläpitomaksun sitominen pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksun määräytymisperusteisiin 1.10.2021 alkaen (pdf) (html)


Asia/6

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023‒2024 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. talousarvioaloitteesta koskien määrärahan osoittamista koronan jälkihoito-ohjelmaan, jolla tuetaan lapsia ja nuoria (pdf) (html)

Liite 1


Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Said Ahmed Suldaanin ym. valtuutettujen talousarvioaloitteesta matalan kynnyksen velkaneuvonnan järjestämisestä nuorille (pdf) (html)

Liite 1


Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan ym. talousarvioaloitteesta varata rahoitus Ote-opetuksen järjestämiseksi kaikille sitä hakeville nuorille (pdf) (html)

Liite 1


Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pilvi Torstin ym. valtuutettujen talousarvioaloitteesta koskien PD-rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamista (pdf) (html)

Liite 1


Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän ym. valtuutetun talousarvioaloitteeseen koskien erillismäärärahan varaamista kotihoidon asiakkaiden koronapandemian jälkeiseen tukipakettiin (pdf) (html)

Liite 1


Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän talousarvioaloitteeseen koskien iäkkäiden helsinkiläisten taloudellista tukea älylaitteen ja nettiyhteyden hankintaan (pdf) (html)

Liite 1


Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöiden lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Asia/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. talousarvioaloitteesta koskien maailman toimivimmat lähiöt -investointisuunnitelmaa (pdf) (html)

Liite 1


Asia/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien terveydenhoidon puutteiden korjaamista Vuosaaressa (pdf) (html)

Liite 1


Asia/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta hoitohenkilöstön huomioimiseksi korona-epidemian aikana tehdystä työstä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/17

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ja sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän talousarvioaloitteesta nostaa lastensuojelun perhehoidon palkkiot Helsingissä naapurikuntien tasolle (pdf) (html)

Liite 1


Asia/18

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta omaishoidon tuen vapaapäivien omavastuumaksujen poistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Asia/19

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Amanda Pasasen ym. talousarvioaloitteesta koskien maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/20

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloitteesta koskien erillismäärärahan varaamista vapaaehtoisten julkisen liikenteen matkakulujen ja aterian korvaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/21

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Juhani Stradénin ym. talousarvioaloitteesta koskien lisärahoitusta Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyölle (pdf) (html)

Liite 1


Asia/22

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien sensorimittaukseen perustuvien verensokerimittareiden asentamista ja käyttöönottoa toimintakyvyltään alentuneille diabeetikoille (pdf) (html)

Liite 1


Asia/23

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien erityisuimakortin laajentamista lymfedeemaa sairastaviin (pdf) (html)

Liite 1


Asia/24

Sosiaali- ja terveystoimialan turvallisuuspalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)


Asia/25

Rokotushenkilöstön vuokrauksen suorahankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Sopimusluonnos


Asia/26

Hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojenvuokrauspalveluhankinnan keskeytys (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/27

Lojer Oy:n oikaisuvaatimus hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelun hankintaa koskevasta sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä 22.6.2021 § 134 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 14.7.2021

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/28

MediMattress Oy:n oikaisuvaatimus hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelun hankintaa koskevasta sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä 22.6.2021 § 134 (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus ja ilmoitus 9.7.2021

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/29

HALTIJA Group Oy:n oikaisuvaatimus hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelun hankintaa koskevasta sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä 22.6.2021 § 134 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 1.7.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus 1.7.2021, täydennys klo 14.55

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/30

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (pdf) (html)


Asia/33

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.