Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
05 / 16.03.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 46 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 47 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 48 Asia/3

COVID-19-rokotusten ajanvarauspalvelun suorahankinta (pdf) (html)


§ 49 Asia/4

Alle 18-vuotiaiden kotisairaanhoidon ja vaativien kotipalvelujen hankinta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)


§ 50 Asia/5

Kotihoidon järjestäminen erityisryhmille palvelusetelillä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 51 Asia/6

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 tilinpäätös (pdf) (html)

Liite 1


§ 52 Asia/7

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 toimintakertomus (pdf) (html)

Liite 1


§ 53 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2020 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 54 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta, joka koskee lainsäädäntöaloitteen tekemistä kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Eva Biaudetin ym. ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämistä koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 56 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Haglundin ym. valtuustoaloitteesta koskien ilmastobudjetin käyttöön ottamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 57 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kati Juvan osatyökykyisten työllistämistä koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Dan Koivulaakson ym. aloitteesta koskien turvapaikanhakijoiden lasten oikeutta varhaiskasvatukseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 59 Asia/14

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 60 Asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.