Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
04 / 02.03.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 38 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 39 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 40 Asia/3

Lääkärityövoiman vuokraamisen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)


§ 41 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Haglundin ym. aloitteesta asunnon saamisen helpottamiseksi turvakotijakson jälkeen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteeseen koskien ympärivuotista hätämajoitusta EU-kansalaisille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta, joka koskee lainsäädäntöaloitteen tekemistä kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 44 Asia/7

Toimivallan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalla viranhaltijoille terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevassa päätöksenteossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 45 Asia/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.