Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
03 / 16.02.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 28 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 29 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 30 Asia/3

Munkkiniemen palvelukeskuksen ja päivätoiminta Sinilinnun sekä Myllypuron seniorikeskuksen ruokapalvelujen kilpailutus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§ )

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§ )

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§ )

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)


§ 31 Asia/4

Kallion virastotalon henkilöstöruokapalvelujen kilpailutus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§ )

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§ )

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§ )

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)


§ 32 Asia/5

Suorahankinta koskien lähihoitajien vuokraamista kotihoitoon ja kuntouttavaan arviointiyksikköön (pdf) (html)


§ 33 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Haglundin ym. aloitteesta asunnon saamisen helpottamiseksi turvakotijakson jälkeen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 34 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jukka Järvisen ym. päihteettömiä asumispalveluja koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteeseen koskien ympärivuotista hätämajoitusta EU-kansalaisille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 36 Asia/9

Oikaisuvaatimus koskien päätöstä lastensuojelun vastaanottoperhehoitajien kulukorvauksen muutoksesta 1.1.2021 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 15.1.2021

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Asia/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.