Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
02 / 02.02.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 21 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 22 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 23 Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys kaupunginhallitukselle vuoden 2020 toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista (pdf) (html)

Liite 1


§ 24 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien terapiatakuun toteuttamisen suunnitelmaa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Asia/5

Lumi Dental Oy:n hankintaoikaisuvaatimus hammaslaboratoriopalvelujen hankintaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Oikaisuvaatimus 22.12.2020 – ei julkinen

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/6

Oikaisuvaatimus lastensuojelun vastaanottoperhehoitajien kulukorvauksen muuttamista koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 27 Asia/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.