Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
01 / 19.01.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Kuljetuspalveluja koskeva selvitys (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Sutjakka Stadi – lihavuuden ehkäisyn ja hoidon toimenpideohjelman 2015–2020 loppuraportti (pdf) (html)

Liite 1


§ 5 Asia/5

Sosiaali- ja terveystoimialan kaksikielisyyssuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Kaksikielisyyssuunnitelma

Liite 2

Liite 3

Tvåspråkighetsplan

Liite 4


§ 6 Asia/6

Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä 17.11.2020 § 217 koskien ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin arvon korottamista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Oikaisuvaatimus 18.12.2020, Hoitokoti Päiväkumpu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Hoitokoti Wilhelmiina Palvelut Oy:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä 17.11.2020 § 217 koskien ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin arvon korottamista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Oikaisuvaatimus Wilhelmiina18.12.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä 17.11.2020 § 217 koskien ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin arvon korottamista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Oikaisuvaatimus 12.1.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Lääkäreiden rekrytointipalvelun hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)


§ 10 Asia/10

Citrix-käyttäjälisenssien hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Tarjous

Liite 2


§ 11 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien terapiatakuun toteuttamisen suunnitelmaa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 12 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja, osaamisen vahvistamista ja toimialojen yhteistyötä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 13 Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Amanda Pasasen ym. valtuustoaloitteeseen koskien maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamista nuorille ja vähävaraisille (pdf) (html)

Liite 1


§ 14 Asia/14

Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuudet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/15

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 16 Asia/16

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 17 Asia/17

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 18 Asia/18

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 19 Asia/19

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 20 Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.