Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
23 / 18.12.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 343 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 344 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 345 Asia/3

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 346 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Asia/5

Suun terveydenhuollon Ruskeasuon toimintojen korvaavien tilojen (Haartmaninkatu 1) tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 348 Asia/6

Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)


§ 349 Asia/7

Muutos sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2019 myöntämään lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskevaan avustuspäätökseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Asia/8

Sosiaali- ja terveystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 351 Asia/9

Sotainvalideille jaettavien lounasseteleiden arvo 1.1.2019 lukien (pdf) (html)


§ 352 Asia/10

Sosiaali- ja terveystoimialan terveysasemien johtajalääkärin viran hakumenettelyn uusiminen ja viran väliaikainen hoitaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo


§ 353 Asia/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 354 Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.