Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
22 / 11.12.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 329 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 330 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 331 Asia/3

Ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilannekatsaus 2018 (pdf) (html)


§ 332 Asia/4

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2019 (pdf) (html)


§ 333 Asia/5

Valtion kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Lapset ja lapsiperheet (sote-lautakunnan hyväksymä 11.12.2018)

Liite 3

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot_Lapset ja lapsiperheet (esitys)

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 monialayhdistysten toiminnan tukemiseen sekä varaus vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän ongelman hoitamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Monialayhdistykset

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 336 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykst ja hakijoiden taloustiedot Nuoret ja aikuiset (sote-lautakunnan hyväksymä 11.12.2018)

Liite 3

Avustusesitykset Nuoret ja aikuiset (esitys)

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Nuoret ja aikuiset (esitys)

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Ikäihmiset (sote-lautakunnan hyväksymä 11.12.2018)

Liite 3

Avustusesitykset Ikäihmiset (esitys)

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Ikäihmiset (esitys)

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 338 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 kansanterveysjärjestöjen tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Kansanterveys (sote-lautakunnan hyväksymä 11.12.2018)

Liite 3

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Kansanterveysjärjestöt (esitys)

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 339 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Mielenterveys ja päihde (sote-lautakunnan hyväksymä 11.12.2018)

Liite 3

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Mielenterveystyö ja päihdetyö (esitys)

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 340 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Vammaiset ja kehitysvammaiset (sote-lautakunnan hyväksymä 11.12.2018)

Liite 3

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot näkyvissä Vammais- ja kehitysvammatyö (esitys)

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 341 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 maahanmuuttajatyön tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Maahanmuuttajatyö (sote-lautakunnan hyväksymä 11.12.2018)

Liite 3

Liite 4

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot näkyvissä Maahanmuuttajatyö (esitys)

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 342 Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.