Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
21 / 04.12.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 315 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 316 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 317 Asia/3

Valtion kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2019 (pdf) (html)


§ 318 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)


§ 319 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)


§ 320 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)


§ 321 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 kansanterveysjärjestöjen tukemiseen (pdf) (html)


§ 322 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseen (pdf) (html)


§ 323 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen (pdf) (html)


§ 324 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 maahanmuuttajatyön tukemiseen (pdf) (html)


§ 325 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 monialayhdistysten toiminnan tukemiseen sekä varaus vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän ongelman hoitamiseen (pdf) (html)


§ 326 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee toimeentulotuen muutoksista heikompiosaisille aiheutuneiden ongelmien korjaamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 327 Asia/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 328 Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.