Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
20 / 20.11.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 296 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 297 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 298 Asia/3

Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen suoritteiden ja kustannusten vertailu vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 299 Asia/4

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 300 Asia/5

Sosiaali- ja terveystoimialan osallisuussuunnitelma vuosille 2018−2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 301 Asia/6

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarviomäärärahojen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdan ylitysoikeus (pdf) (html)


§ 302 Asia/7

Kolmen lahjoitusrahaston voittovarojen jakaminen vähävaraisille henkilöille sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Talous- ja suunnitteluosaston kirje 27.2.2018

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Asia/8

Rintamaveteraanien avokuntoutuspalvelujen järjestäminen palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimialalla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Asia/9

Fysioterapiapalvelujen järjestäminen palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimialalla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Asia/10

Lymfaterapiapalvelujen järjestäminen palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimialalla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Asia/11

Vaikeavammaisten päivätoiminnan järjestäminen palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimialalla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän muunsukupuolisten henkilöiden hoidon turvaamista koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HUS vastine

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Said Ahmeed Suldanin ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee kuntoutumista tukevan palvelukeskuksen perustamista asunnottomille päihteitä käyttäville nuorille (pdf) (html)

Liite 1


§ 309 Asia/14

Sosiaali- ja terveystoimialan hankintavaltuuksien päivittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 310 Asia/15

Suomen Pakolaisapu ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2016 myönnetyn avustuksen takaisinperintäpäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Suomen Pakolaisapu oikaisuvaatimus ilman allekirjoitusta

Liite 2

Kaupungin avustusohjeet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 311 Asia/16

Oikaisuvaatimus yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnasta (Össur Finland Oy) (pdf) (html)

Liite 1

vertailutaulukko

Liite 2

Hankintaoikaisuvaatimus 14.9.2018, Össur Finland Oy


§ 312 Asia/17

Oikaisuvaatimus yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnasta (Savonlinnan FysioKulma Oy) (pdf) (html)

Liite 1

vertailutaulukko

Liite 2

Oikaisuvaatimus, päätös 20.8.2018 § 39, hankintaoikaisu


§ 313 Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 314 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.