Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
19 / 06.11.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 281 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 282 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 283 Asia/3

Lännen palvelualueen johtajan avoimen viran täyttäminen, työavain 7-1486-18 (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo, työavain 7-1486-18


§ 284 Asia/4

Rintamaveteraanien avokuntoutuspalvelujen järjestäminen palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimialalla (pdf) (html)


§ 285 Asia/5

Fysioterapiapalvelujen järjestäminen palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimialalla (pdf) (html)


§ 286 Asia/6

Lymfaterapiapalvelujen järjestäminen palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimialalla (pdf) (html)


§ 287 Asia/7

Vaikeavammaisten päivätoiminnan järjestäminen palvelusetelillä sosiaali- ja terveystoimialalla (pdf) (html)


§ 288 Asia/8

Sosiaalihuollon toimeenpanoon liittyvien palkkioiden ja korvausten määristä päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Lastensuojelun hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja käynnistämiskorvaus vuonna 2018

Liite 2

Vammaistyön hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja käynnistämiskorvaus vuonna 2018


§ 289 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän muunsukupuolisten henkilöiden hoidon turvaamista koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)


§ 290 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien valtuutettu Johanna Nuortevan ym. aloitetta murrosikäisten nuorten vanhemmille suunnatusta perhevalmennuksesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 291 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Outi Alasen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee psykiatrisen päivystyksen palauttamista kaupungille (pdf) (html)

Liite 1


§ 292 Asia/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 293 Asia/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 294 Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 295 Asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.