Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
18 / 23.10.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 261 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 262 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 263 Asia/3

Sosiaali- ja terveystoimialan toiminnan ja talouden ennuste 31.8.2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 264 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto koskien valtuutettu Reetta Vanhasen toivomuspontta psykiatrisen osastohoidon asiakasmaksuista luopumiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Vanhanen Reetta, toivomusponsi, Kvsto 30.5.2018 asia 7


§ 265 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat vuonna 2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Asia/6

Oikaisuvaatimus kotihoidon saunapalvelujen hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus 18.9.2018, Juramentum Oy

Liite 2

Saate 18.9.2018, hankintaoikaisuvaatimus.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Asia/7

Oikaisuvaatimus yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan tarjouspyyntöön 6.9.2018

Liite 2

Oikaisuvaatimuksen täydennys ja ilmoitus valituksesta markkinaoikeudelle 10.9.2018,

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 268 Asia/8

Oikaisuvaatimus yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnasta (Soleus Oy) (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus 19.9.2018, SOLEUS Oy

Liite 2

Saate 19.9.2018, SOLEUS Oy

Liite 3

Oikaisuvaatimuksen liite, hankintapäätös 20.8.2018

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 § 60, 138)


§ 269 Asia/9

Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 25.9.2018


§ 270 Asia/10

Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta (Vivate Oy) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus


§ 271 Asia/11

Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta (Tmi Särvin) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Työtodistus, Seta ry

Liite 3

Salassa pidettävä (HeTil 13 §)

Liite 4

Palvelustodistus, sosiaalivirasto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 272 Asia/12

Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Hankintapäätös

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 7 § 2 mom.)

Liite 4

Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia selventävä taulukko

Liite 5

Tarjousasiakirja ja CV


§ 273 Asia/13

Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Osallistumistodistus

Liite 3


§ 274 Asia/14

Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta (PlusTerveys Lääkärit Oy) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)

Liite 7

Liite 8

Oikaisuvaatimuksen llite 7, työnohjausseminaari, selostus


§ 275 Asia/15

Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)

Liite 3

Esimiehen lausunto


§ 276 Asia/16

Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HetiL 13 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HetiL 13 §)


§ 277 Asia/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 278 Asia/18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 279 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 280 Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.