Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
15 / 11.09.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 212 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 213 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 214 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. talousarvioaloitteesta tasa-arvohankkeen rahoittamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 215 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien matalan kynnyksen palvelupisteen perustamista väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216 Asia/3

Helsingin kaupungin välinehuoltotoiminnan siirtyminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11


§ 217 Asia/4

Selvitys toimenpiteistä maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijöiden määrän lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 218 Asia/5

Selvitys lastensuojelun jälkihuollon työntekijämitoituksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219 Asia/6

Lääkkeiden annosjakelun ja kuljetuksen hankinta kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaille (pdf) (html)


§ 220 Asia/7

Oikaisuvaatimus Ikääntyneiden asiakkaiden sekä ikääntyneiden erityisryhmien ja muiden erityisryhmien päivätoiminnan hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus 12.4.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien ehdotusta yli 75-vuotiaiden joukkoliikennelipun voimassaoloajan pidentämisestä kolmeen tuntiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 222 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloitteesta NYT-liikunnan jatkon turvaamisen puolesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 223 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle vanhuspalvelujen nykytilan ja tulevien tarpeiden selvittämistä koskevasta perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224 Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirita Saxbergin ym. huumeiden tunnistamista koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)


§ 225 Asia/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien lahjoitettujen marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamista koulujen, päiväkotien ja hoivapaikkojen pihoille (pdf) (html)

Liite 1


§ 226 Asia/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 227 Asia/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 228 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 229 Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.