Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
14 / 21.08.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 191 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 192 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 193 Asia/3

Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 194 Asia/4

Päivystyspalvelun lakkauttaminen ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen siirto osaksi terveys- ja päihdepalvelujen psykiatria- ja päihdepalveluja (pdf) (html)


§ 195 Asia/5

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 29.6.2018, sosiaali- ja terveysministeriö, asikasmaksut

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Asia/6

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019−2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteeseen koskien lasten ja nuorten kouluille jalkautuvia lyhytinterventiopalveluja (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon talousarvioaloitteesta koskien asumisneuvonnan vahvistamista ja häätöjen ehkäisyä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloitteesta koskien kaupunkilaisille jaettavaa valinnanvapausopasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien korttelikohtaisia parkkipaikkoja kotihoidon ja -palvelun työntekijöille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 201 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle vanhuspalvelujen nykytilan ja tulevien tarpeiden selvittämistä koskevasta perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta (pdf) (html)


§ 202 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien matalan kynnyksen palvelupisteen perustamista väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille (pdf) (html)


§ 203 Asia/13

Lännen palvelualueen johtajan viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)


§ 204 Asia/14

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan sijaisten määrääminen yhdeksi päiväksi (2.10.2018) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Asia/15

Oikaisuvaatimus Ikääntyneiden asiakkaiden sekä ikääntyneiden erityisryhmien ja muiden erityisryhmien päivätoiminnan hankinnasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Asia/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 207 Asia/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 208 Asia/18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 209 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 210 Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 211 Asia/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.