Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
11 / 05.06.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 149 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 150 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 151 Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen pikatilausmatkojen tarpeen arviointia koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle huumeriippuvaisten tuettuja tiloja koskevasta valtuutettu Kati Juvan aloitteesta (pdf) (html)


§ 153 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Reetta Vanhasen ym. perusterveydenhuollon lyhytterapioita koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 154 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapausopasta koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 155 Asia/7

Oikaisuvaatimus terveydenhuollon tutkimus- ja mittausvälineiden hankintaa koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Oikaisuvaatimus Alere Oy Ab

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 157 Asia/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 158 Asia/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.