Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
10 / 22.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 139 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 140 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 141 Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen pikatilausmatkojen tarpeen arviointia koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)


§ 142 Asia/4

Helsingin kaupungin kotouttamisohjelma 2017−2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Kopran ym. Heikki Hurstin ruoka-aputoiminnan turvaamista koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 144 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän ym. matalan kynnyksen mielenterveysavun lisäämistä koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 145 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuutettu Reetta Vanhasen ym. valtuustoaloitteesta koskien psykososiaalisen tuen vahvistamista elämän loppuvaiheen hoidossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 146 Asia/8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 147 Asia/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 148 Asia/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.