Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
09 / 08.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 122 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 123 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 124 Asia/3

Töölön monipuolisen palvelukeskuksen asukkaiden ja päivätoiminnan asiakkaiden ruoka- ja kahvilapalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 10

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 11

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)


§ 125 Asia/4

Kampin palvelukeskuksen ruokapalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)


§ 126 Asia/5

Yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 7

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397//2016 60 §, 138 §)

Liite 8

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 9

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016)

Liite 10

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)


§ 127 Asia/6

Ulkopaikkakuntalaiselta ja Suomen ulkopuolelta tulevilta perittävästä terveyskeskusmaksusta luopuminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Asia/7

Helsingin kaupungin kotouttamisohjelma 2017−2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas Wallgrenin kokemusasiantuntijoiden ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneiden osaamisen hyödyntämistä koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 130 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen toimialojen yhteistyön tehostamista nuorten seksuaalikasvatuksessa osana laajempaa aikuistumisen tuen kokonaisuutta koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 131 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaaliasiamiesten selvityksestä vuodelta 2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 133 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (pdf) (html)

Liite 1


§ 134 Asia/13

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä säädetyn päätösvallan käyttäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 135 Asia/14

Agnes Udds fond -nimisen rahaston voittovarojen jakaminen sosiaali- ja terveystoimessa vuonna 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 136 Asia/15

Eron myöntäminen terveysasemien johtajalääkärille ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)


§ 137 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 138 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.