Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
08 / 24.04.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 105 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 106 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 107 Asia/3

Sosiaali- ja terveystoimialan toiminnan ja talouden ennuste 28.2.2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 108 Asia/4

Kehitysvammaisten ja autisminkirjon henkilöiden asumispalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Asia/5

Kehitysvammaisten ja autisminkirjon henkilöiden työ- ja päivätoiminnan hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Asia/6

Työnohjauspalvelujen hankinnan periaatteista ja ehdoista sekä hankintavaltuudesta päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Asia/7

Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon palveluhankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)


§ 112 Asia/8

Sosiaalialan tehtävärakenteiden uudistamisen tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 113 Asia/9

Lausunto Outamon lastenkodin henkilökunnan riittävyydestä sekä rajoitustoimenpiteitä koskevasta päätöksentekomenettelystä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Perhe- ja sosiaalipalvelujen lastenkotitoiminnan päällikön selvitys 9.3.2018


§ 114 Asia/10

Ulkopaikkakuntalaiselta ja Suomen ulkopuolelta tulevilta perittävästä terveyskeskusmaksusta luopuminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/11

Helsingin kaupungin kotouttamisohjelma 2017−2021 (pdf) (html)


§ 116 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston jäsenten ja varajäsenten koulutukseen osallistumista koskevien periaatteiden hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Asia/13

Eron myöntäminen nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajalle ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)


§ 118 Asia/14

Uudenmaan CP-yhdistys ry:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Muutoksenhakuohjeet

Liite 2

Oikaisuvaatimus Uudenmaan CP-yhdistys ry (allekirjoitettu, ei internetiin)

Liite 3

Oikaisuvaatimuksen liitteet (allekirjoitettu, ei internetiin)


§ 119 Asia/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 120 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 121 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.