Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
06 / 27.03.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 78 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 79 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 80 Asia/3

Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2017 (pdf) (html)


§ 81 Asia/4

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus vuodelta 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 82 Asia/5

Maria Akatemia yhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Maria Akatemia yhdistys ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Asia/6

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Asia/7

Kynnys ry:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Kynnys ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sandra Hagmanin valtuustoaloitteeseen maahanmuuttoyksikön resurssien tarkistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lääkinnällisen kuntoutuksen lisäämistä koskevasta valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponnesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 87 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuutettu Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien englannin ottamista kaupungin kolmanneksi asiointikieleksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 88 Asia/11

Oikaisuvaatimus omaishoidon tuen myöntämisperusteita ja hoitopalkkioita koskevaan päätökseen (pdf) (html)


§ 89 Asia/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 90 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 91 Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.