Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
05 / 13.03.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 58 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 59 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 60 Asia/3

Kallion perhekeskuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran täyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

hakijaluettelo


§ 62 Asia/5

Drumsö Pensionärer rf:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Drumsö pensionärer ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 63 Asia/6

Helsingin seudun elatusvelvolliset ry:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Helsingin seudun elatusvelvolliset ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 64 Asia/7

Kaapatut Lapset ry:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Kaapatut Lapset ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 65 Asia/8

Leirikesä ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Leirikesä ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 66 Asia/9

Maria Akatemia yhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)


§ 67 Asia/10

Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osaston oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osasto

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 68 Asia/11

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)


§ 69 Asia/12

Kynnys ry:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä (pdf) (html)


§ 70 Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti Parpalan paperittomien palvelujen seurantaa koskevan ponnen johdosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Asia/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sandra Hagmanin valtuustoaloitteeseen maahanmuuttoyksikön resurssien tarkistamisesta (pdf) (html)


§ 72 Asia/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen omaishoitajien liikuntapalveluja koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 73 Asia/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 74 Asia/17

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 75 Asia/18

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varsinaisten jäsenten virkamatka Tanskaan 18.−20.4.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 76 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 77 Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.