Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
04 / 27.02.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 44 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 45 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 46 Asia/3

Kallion perhekeskuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma (pdf) (html)


§ 47 Asia/4

Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden asumispalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/5

Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden työ- ja päivätoiminnan hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Asia/6

Kuntouttavan työtoiminnan hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lastensuojelun sosiaalityön asiakasmitoitusta koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti Parpalan paperittomien palvelujen seurantaa koskevan ponnen johdosta (pdf) (html)


§ 52 Asia/9

Sosiaali- ja terveystoimialan ruokahuoltopalvelujen kilpailutusta koskeva raportti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Asia/10

Eron myöntäminen vammaistyön johtajalle ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)


§ 54 Asia/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 55 Asia/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 56 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 57 Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.