Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
18 / 17.11.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Suun terveydenhuollon johtajahammaslääkärin viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo SOTE-02-257-20


Asia/4

Suun terveydenhuollon kokonaishoidon palveluseteli (pdf) (html)

Liite 1


Asia/5

Ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin arvon korotus (pdf) (html)

Liite 1


Asia/6

Kuljetusmaksun erottaminen iäkkäiden päivätoimintamaksusta 1.4.2021 lukien (pdf) (html)


Asia/7

Terveysasemapalveluiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL60 §, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 10

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 11

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 12

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 13

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 14

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)


Asia/8

Yksityisen palveluasumisen lääkäripalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien patjojen vuokrauksen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)


Asia/10

Varasairaalan sairaanhoitajavuokrauksen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 138§ 60§)


Asia/11

Varasairaalan sairaanhoitajavuokrauksen suorahankinta (pdf) (html)


Asia/12

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 sosiaali- ja terveyspalvelujen ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -talousarviokohtien ylitysoikeusesitys (pdf) (html)


Asia/13

Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen suoritteiden ja kustannusten vertailu vuonna 2019 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/14

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2019 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastaus HUSin hallituksen esitykseen psykiatrian alan toimintojen yhdistämistä koskevan valmisteluhankkeen käynnistämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponnesta koskien lääkäripulan vaikutuksista julkiselle terveydenhuoltojärjestelmälle ja lääkärikoulutusmäärien kasvattamista (pdf) (html)

Liite 1


Asia/17

Esitys kansainvälisen adoptiopalvelun jatkoluvan hakemiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Asia/18

Dental Systems Oy:n oikaisuvaatimus terveys- ja päihdepalvelujen johtajan päätökseen 9.10.2020 § 56 koskien Myllypuron hammashoitolan hammashoitoyksikköjä ja imulaitteistoa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Oikaisuvaatimus 29.10.2020

Liite 2

Liite 3

Liite 3. Fimet vastine

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.