Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
16 / 20.10.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Terveysasemien lääkäripalvelujen järjestäminen palvelusetelillä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Lääkäritarkastusten järjestäminen palvelusetelillä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä äitiys- ja lastenneuvolassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

HYKS-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma vuosille 2021–2025 (pdf) (html)

Liite 1

HYKS-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma Ehdotus 21.9.2020

Liite 2


Asia/6

Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle Koskelan seniorikeskuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Koskelan seniorikeskuksen hankesuunnitelma

Liite 2


Asia/8

Lisäavustuksen myöntäminen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle vuodelle 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön lisäavustushakemus 9.9.2020 (ilman allekirjoituksia)

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.