Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
20 / 13.12.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 309 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 310 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 311 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 312 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2017 käyttösuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 313 Virastopäällikkö/5

Sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen vahvistaminen vuodelle 2017 (pdf) (html)


§ 314 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisten palvelujen seurantaraportti 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 315 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveysviraston kauppapalvelujen hankinnan periaatteista ja ehdoista sekä hankintavaltuudesta päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)


§ 316 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. valtuustoaloitteesta riittävistä resursseista asiakkaiden käyttöön tarkoitettuihin tietokoneisiin, laitteisiin sekä tekniseen tukeen Kontupisteessä ja Mellarissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 317 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Rantasen ym. aloitteesta koskien kokemusasiantuntijoiden käyttöä omaishoitajien palvelujen kehittämisessä (pdf) (html)

Liite 1


§ 318 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kunnan jäsenen tekemästä osaliitosesityksestä kuntarakennelain mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Kuntajaon muuttamisesitys

Liite 2

Liite 3


§ 319 Virastopäällikkö/11

Terveysasemien johtajalääkärin viran täyttäminen määräaikaisesti, työavain 45-1126-16 (pdf) (html)

Liite 1

Yhteenveto hakijoista


§ 320 Virastopäällikkö/12

Lääkärityövoiman vuokraaminen hankintapäätöksen oikaisuvaatimuksen käsittely (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Virastopäällikkö/13

Oikaisuvaatimus suun terveydenhuollon anestesiapalvelujen hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 3. Medicomp Oy hankintaoikaisuvaatimus 23 11 2016

Liite 4

Liite 4. EMA Group Oy:n vastine oikaisuvaatimukseen 2 12 2016

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Virastopäällikkö/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 323 Virastopäällikkö/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 324 Virastopäällikkö/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.