Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
19 / 29.11.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 294 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 295 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 296 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 297 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Taulukot 1 - 8 Avustuspäätökset ja hakijoiden taloustiedot (Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 29.11.2016)

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Taulukot 1-8 Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 298 Virastopäällikkö/4

Valtion kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2017 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 299 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2017 käyttösuunnitelma (pdf) (html)


§ 300 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.10.2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 301 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisten palvelujen seurantaraportti 2016 (pdf) (html)


§ 302 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden jalkauttamista vanhuspalvelukentälle koskevasta aloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen poliisisosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijän viran täyttämistä koskeva oikaisuvaatimus (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 21.7.2016

Liite 2

Liitteet oikaisuvaatimukseen

Liite 3

Työpaikkailmoitus, työavain 45-591-16

Liite 4

Hakijayhteenveto haastatelluista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Virastopäällikkö/11

Liikaa maksetun palkan takaisinperintää koskeva oikaisuvaatimus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 2

Opintovapaahakemus ja päätös 9.6.2014

Liite 3

Laskelma liikaa maksetusta palkasta opintovapaan ajalta 1.10.2014-28.11.2014 ja 2.2.2015-27.2.2015

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 6

Laskelma takaisin maksettavasta summasta 15.11.2016

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Virastopäällikkö/12

Oikaisuvaatimus kadonneiden silmälasien korvaamista koskevasta vahingonkorvauspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 18.10.2016

Liite 2

Osastonhoitajan lausunto 3.11.2016

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Virastopäällikkö/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 307 Virastopäällikkö/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 308 Virastopäällikkö/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.