Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
18 / 22.11.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 276 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 277 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 278 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 279 Virastopäällikkö/4

Valtion kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2017 (pdf) (html)


§ 280 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2017 (pdf) (html)


§ 281 Virastopäällikkö/6

Kehitysvammaisten asumisyksiköiden vuokrien jyvitysten määräytymisperiaatteiden tarkistus (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveysviraston kotiaterioiden ateria-automaattipalvelujen hankinnan periaatteista ja ehdoista sekä hankintavaltuudesta päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6§)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6§)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6§)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (2007/614) 6§ )

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveysviraston perus-, ylläpitosiivous sekä lasipintojen puhdistuspalvelujen hankinnan periaatteet ja keskeiset ehdot sekä hankintapäätöksen delegointi (pdf) (html)


§ 284 Virastopäällikkö/9

Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulutuksen toiminnan luovuttamista koskeva sopimus Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin välillä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Sopimusliite 2. Luettelo HUSiin siirtyvästä henkilöstöstä

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 285 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden jalkauttamista vanhuspalvelukentälle koskevasta aloitteesta (pdf) (html)


§ 286 Virastopäällikkö/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vuorjoen ym. aloitteesta varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan käynnistämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu, Vuorjoki Anna ym. valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 28

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kiinteistöviraston tilakeskukselle Sofianlehdon A-talon (Sofianlehdonkatu 8A) tarveselvityksestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 288 Virastopäällikkö/13

Eron myöntäminen sosiaali- ja terveysviraston talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikölle (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus sosiaali- ja terveysviraston talous- ja tukipalvelut -osaston osastopäällikön virasta


§ 289 Virastopäällikkö/14

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen poliisisosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijän viran täyttämistä koskeva oikaisuvaatimus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 290 Virastopäällikkö/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 291 Virastopäällikkö/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)§ 291 Verkschefen/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)§ 292 Virastopäällikkö/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 293 Virastopäällikkö/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.