Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
17 / 08.11.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 255 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 256 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 257 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 258 Virastopäällikkö/4

Esitys Helsingin kaupungin kiireettömien potilas- ja asiakaskuljetusten siirrosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

1.1.2017 siirtyvä henkilöstö

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 259 Virastopäällikkö/5

Katsaus sosiaali- ja terveysviraston eri kanavista koottuun asiakaskokemustietoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 260 Virastopäällikkö/6

Kehitysvammaisten asumisyksiköiden vuokrien jyvitysten määräytymisperiaatteiden tarkistus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Virastopäällikkö/7

Lääkärityövoiman hankinta sosiaali- ja terveysviraston päivystysyksiköihin (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)


§ 262 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveysviraston kotiaterioiden ateria-automaattipalvelujen hankinnan periaatteista ja ehdoista sekä hankintavaltuudesta päättäminen (pdf) (html)


§ 263 Virastopäällikkö/9

Työhönkuntoutuspalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)


§ 264 Virastopäällikkö/10

Vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden lyhytaikaishoidon hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)


§ 265 Virastopäällikkö/11

Kuusikkovertailut 2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 266 Virastopäällikkö/12

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 267 Virastopäällikkö/13

Lahjoitusrahastojen voittovarojen jakaminen sosiaali- ja terveysvirastossa vuonna 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Lahjoitusrahojen voittovarat

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 268 Virastopäällikkö/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 269 Virastopäällikkö/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 270 Virastopäällikkö/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 271 Virastopäällikkö/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 272 Virastopäällikkö/18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 273 Virastopäällikkö/19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 274 Virastopäällikkö/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 275 Virastopäällikkö/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.